Kunderna flockade till e-handeln: ”Historiskt hög siffra”

"Väldigt stark start på året".

Vindarna vänder. De positiva tillväxtsiffrorna fortsätter för e-handeln. På flera håll rapporteras det om positiva signaler trots en ansträngd ekonomisk situation i övrigt. Nu meddelar Svensk Handel att deras mätningar fortsätter peka uppåt.

För februari månad så ska e-handelns omsättning landat på 11,4 miljarder kronor, en ökning med 14 procent. Detta enligt Svensk Handels E-handelsindikator.

Annons

Vi kan konstatera att e-handeln haft en väldigt stark start på året, givet det fortsatt ansträngda ekonomiska läget. Det är ännu för tidigt att säga att vändningen har skett, men vi ser tecken på att e-handelsutvecklingen kommer att fortsätta i positiv riktning under kommande månader, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, i en kommentar.

"Fara i aktörer som Temu"

Andra positiva siffror är att allt fler vänder sig till e-handeln. Andelen konsumenter som e-handlade ökade kraftigt till totalt 72 procent. En historiskt hög siffra för februari, enligt Svensk Handel, och en stor anledning till månadens ökning.

Aktörer inom e-handeln arbetar kontinuerligt med att, utöver att erbjuda konkurrenskraftiga priser, skapa så goda kundupplevelser som möjligt i sina plattformar. Därför gläds vi givetvis lite extra för att fler konsumenter hittat tillbaka till e-handeln. Vi ser dock fortsatt en fara i att aktörer som Temu tillåts att konkurrera med helt andra villkor än vad svenska e-handelsföretag måste förhålla sig till. Detta är oroväckande ur såväl konkurrens som hållbarhetsperspektiv, säger Per Ljungberg.

Under årets två första månader har omsättningen ökat med 16 procent för e-handeln, jämfört med januari och februari förra året.

Annons