Kundernas sökningar värdefull input

Linda Bustos på getelastic.com listar några tips ur SLI Systems e-bok Big Book of Site Search Tips. E-boken riktar sig till e-handlare som vill dra nytta av informationen om de sökningar som dess kunder gjort på e-handlarens webbsida.

För det första skall man som e-handlare regelbundet kolla vilka de mest frekvent förekommande sökorden är. Informationen kan t.ex. ge e-handlaren kunskap om vilka nya saker dina kunder är intresserade av.

Annons

Vetskapen om vanliga sökord kan dessutom utgöra en bra grund när man skall ange nyckelord för sökmotoroptimering.

Men även sökord som förekommer sällan kan vara värdefulla för e-handlaren. Dels kan det vittna om en efterfrågan som inte tillgodosetts, dels kan det innebära att e-handlarens kunder använder annorlunda termer än e-handlaren.

Se till att sökträffarnas relevans utvecklas och följ med sökorden vars popularitet ökar i snabb takt. Populära sökord vittnar om stor efterfrågan.

Big Book of Site Search Tips innehåller nästan 80 tips.

Annons