Kvinnliga entreprenörer i handeln – mer stressade än män

"Visar på en uttalad könsskillnad".

Nästan hälften av de nya företagen i detaljhandeln i Sverige startas av kvinnor i dag. Men nu visar forskning från Jönköping Business School (JIBS) vid Jönköping University att de lider betydligt större risk att drabbas av utbrändhet, jämfört med sina manliga kollegor.

Runt hälften av alla kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln ska ha drabbats av höga nivåer av utbrändhet. Forskarna har därför tittat på varför kvinnliga entreprenörer i detaljhandeln upplever avsevärt högre stressnivåer och är mer benägna att drabbas av utbrändhet.

Annons

Data som vi har tittat på visar på en uttalad könsskillnad. Nästan hälften av de kvinnliga entreprenörerna inom detaljhandelssektorn rapporterar höga nivåer av utbrändhet, jämfört med bara en tredjedel av de manliga entreprenörerna, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi på JIBS och en av forskarna bakom studien.

Och det är just entreprenörerna som sticker ut.

Intressant är att denna skillnad i utbrändhetsnivåer verkar vara specifik för kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln och inte gäller för manliga och kvinnliga anställda som arbetar under dessa entreprenörer, säger Lucia Naldi.

Vad är det då som ligger bakom den ökande utbrändheten bland kvinnliga entreprenörer i detaljhandeln? Enligt forskarna upplever kvinnor en högre arbetsbörda, då de navigerar mellan jobb och hushållsroller hemma.

För även om jämställdheten i hemmen tagit stora kliv framåt, så bär kvinnor huvudansvaret för det man kallar "det osynliga arbetet". Alltså att organisera, planera och koordinera familje- och hushållsaktiviteter.

Det här gör att 32 procent av kvinnliga entreprenörer i slutändan känner sig överväldigade av sina arbetsuppgifter, jämfört med 22 procent av männen.

"Utbrändhetsepidemi"

En annan bidragande faktor ska vara de digitala kanalerna, som suddar ut gränserna mellan arbete och privatliv och därför gör det svårt att koppla av. Efter en lång dag i butiken kan man hamna i att hantera onlineförsäljning sent på kvällen.

Vår forskning belyser de ofta förbisedda utmaningarna som kvinnliga entreprenörer inom detaljhandelssektorn står inför, och understryker det kritiska behovet av specialiserat stöd och ingripanden. Framåt är det viktigt att erkänna och adressera de bidragande faktorerna till denna utbrändhetsepidemi, för att säkerställa att kvinnliga entreprenörer inom detaljhandeln kan blomstra utan att kompromissa med sin hälsa och sitt välmående, säger Lucia Naldi.

Annons

Den presenterade forskningen kommer från en bredare studie, som går under namnet "Growing pains in scale-ups: How scaling affects new venture employee burnout and job satisfaction". Där har man tittat på välbefinnandet hos ägare av nyligen etablerade privata företag som är yngre än tio år.

Studien är gjord av JIBS-forskarna Karin Hellerstedt och Lucia Naldi, tillsammans med JIBS-doktoranden Mohamed Genedy och Johan Wiklund, AI Berg Endowed Chair och professor i entreprenörskap vid Whitman School of Management, Syracuse University.

Annons