Läkemedelsverket vann – CBD-förbudet gäller även från EU

"Avslår överklagandet".

2020 så satte Läkemedelsverket stopp för flera svenska aktörers försök att sälja produkter innehållandes CBD-olja på nätet. CBD är ett ämne som utvinns ur cannabisplantan, men är inte att förväxla med ämnet THC som är den narkotikaklassade substansen i växten.

Det primära skälet bakom förbudet är att företagen hävdat medicinska egenskaper för CBD-produkterna.

Annons

Bolagen har sålt CBD-lösningar som inte är godkända som läkemedel, och det har förekommit att personer självmedicinerat olika sjukdomstillstånd med CBD-produkterna, skrev Läkemedelsverket i samband med förbudet.

Samtidigt har tydligen en fajt pågått med ett nederländskt företag som försökt sälja CBD-produkter till kunder i Sverige. Läkemedelsverket förbjöd företaget att sälja produkterna. Ett beslut som dock överklagades. Nu är domen inne och Läkemedelsverket går vinnande ur striden.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och anser att Läkemedelsverket har haft rätt att förbjuda försäljningen fast den skett via Internet från ett annat EU-land, skriver Förvaltningsrätten i Uppsala.

Det nederländska företaget hade hoppet till e-handelslagen, som bygger på ett EU-direktiv, vilken innebär att nationella regler i vissa fall inte får begränsa rätten att erbjuda online-tjänster inom EES. Förvaltningsrätten menar dock att e-handelslagen inte är tillämplig i den aktuella situationen.

Läkemedel som säljs här i landet ska vara godkända här, även om försäljningen sker via Internet. Vi bedömer att e-handelslagen inte påverkar när det gäller den sortens krav, säger Anna Maria Åslund Nilsson, lagman.

Förvaltningsrättens dom, som kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, innebär att Läkemedelsverkets beslut fortsätter att gälla.

Annons