Lansera i Finland: Partykungens recept för framgång

För cirka två år sedan vågade sig Partykungen på att erövra en av de tuffaste marknaderna i Europa, Finland. Nu är det den marknad som ökar mest och har störst potential. Översättningsbyrån Contentor som hjälper Partykungen med innehåll pratade med Joel Svensson, vd på Partykungen, om hur de lyckades på den finska marknaden.

Sedan starten 2010 har Gävle-företaget Partykungen växt från två anställda till ungefär 50. Idag har man blivit det självklara valet av fest- och partyprodukter för många konsumenter. Resan har gått snabbt och efter att ha etablerat sig på den svenska, norska och danska marknaden valde man för några år sedan att även slå sig in i Finland. Detta med inställningen att det skulle bli den tuffaste marknaden hittills.

Därför valde Partykungen den finska marknaden

Det geografiska avståndet från Partykungens 5000 kvadratmeter stora lager i Gävle till de finska konsumenterna är inte särskilt långt. Trots det så särskiljer sig Finland en hel del jämfört med de andra nordiska marknaderna.

Övriga nordiska språk (med undantag för Island) gör vi oss förstådda på med svensk personal men när det gäller just finska så var det såklart en utmaning att hitta personal som kunde hjälpa oss med både text och kundkommunikation, säger  Joel Svensson, vd på Partykungen

Trots utmaningarna var steget österut ändå naturligt för Joel och hans medarbetare. Man såg en stor potential, en låg konkurrens och en intressant marknad.

Förutom att det var ett ganska naturligt steg för oss i och med att vi redan var inne i Sverige, Norge och Danmark så kändes det också som en intressant marknad givet att kulturen i Finland är ganska lik den vi har i Sverige. Vi såg att det fanns en stor potential för våra produkter att bli framgångsrika i Finland.

Partnerskap och språkkompetens löste utmaningarna

För att lyckas på en ny och främmande marknad krävs bra partners och rätt omgivning. Som en av de första åtgärderna skaffade Partykungen sig därför personal med rätt kompetens. Efter att ha hittat en svensk- och finsktalande kundtjänstmedarbetare kunde man lägga fokus på den logistiska utmaningen i form av Östersjön.

Det första vi gjorde var att gå ut på marknaden och leta efter en svensk- och finsktalande kundtjänstmedarbetare. När vi hade löst den pucken var det faktiskt ganska enkelt att gå vidare med resterande bitar.

Att producera kvalitativt innehåll på olika språk, särskilt finska, kan vara knepigt. Men det är långt ifrån omöjligt. Sedan 2016 har Partykungen samarbetat med Contentor, dels för översättningar, dels för skapande av nytt innehåll. Det var också till dem man vände sig när det var dags att slå sig in i Finland. Genom att koppla sin e-handelsplattform med Contentors system via API är arbetet idag automatiserat vilket gör att texter kan publiceras snabbt och effektivt, samtidigt som det manuella arbetet minimeras.

Vi har haft en bra dialog med Contentor både under uppstart och efter lansering. Den största fördelen jag ser är att vi har automatiserat så mycket som möjligt genom API, vilket gör att vi inte behöver lägga så mycket tid på löpande översättningar. Vi har även en bra dialog kring språkbruk och tonalitet som hela tiden uppdateras utefter önskemål.