Låst läge för handelns sänkta hyror: ”Orealistiska förväntningar”

Väntar på klartecken från EU.

Svensk Handel undrar var de utlovade hyressänkningarna tar vägen och Fastighetsägarna menar att det inte är seriöst att sänka hyror utan att veta hur regeringens krispaket ska fungera i detalj. Så skulle man kunna sammanfatta det läge som uppstått sedan regeringen meddelade att fem miljarder skulle gå till att sänka hyror för bland annat butiker och restauranger som drabbats av coronaviruset.

LÄS ÄVEN: Parternas bråk om de sänkta butikshyrorna: "Tålamodet tryter"

Annons

"Ett allvarligt läge"

I praktiken är det Fastighetsägarnas medlemmar som måste söka stöd för hyressänkningarna, och eftersom det har varit oklart hur det hela egentligen ska gå till har åtgärden hittills haft begränsad effekt. Nu meddelar regeringen att man väntar på att EU-kommissionen ska godkänna satsningen, något som uppges vara nödvändigt eftersom det handlar om ett statsstöd. Regeringens besked är att man hoppas på att kunna "fatta ett beslut om förordningen" nu i veckan.

Det är ett allvarligt läge för många branscher. Många företag kommer kunna ta del av den här hyresrabatten och vi arbetar för fullt med att få alla detaljer för stödet på plats. Min förhoppning är att hyresvärdarna redan nu inleder en dialog med sina hyresgäster för att gemensamt ta ett ansvar i denna svåra tid, säger Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, i ett uttalande.

Sedan förslaget presenterades har regeringen valt att utvidga listan på företag som kan omfattas av hyresstödet. Tidigare rörde det främst butiker och restauranger men nu ska de fem miljarderna också räcka till andra som kan behöva sänkt hyra, exempelvis tandläkare och frisörer.

Det här är ett av flera initiativ som regeringen har vidtagit för att hjälpa företag i Sverige och det är viktigt att hyresrabatten nu kommer företagen till del, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

De hyresvärdar som går med på att sänka hyran kan i efterhand ansöka hos Länsstyrelsen för att ta del av den ekonomiska kompensationen. Stödet kan omfatta max hälften av hyressänkningen, som i sin tur också får vara på max 50 procent.

Räcker 5 miljarder?

Regeringens nya besked har knappast lugnat Reinhold Lennebo, som är vd för Fastighetsägarna. Han är bland annat kritisk till att det nu är fler aktörer som ska omfattas av hyressänkningarna.

Regeringen och Ibrahim Baylan skapar orealistiska förväntningar om sänkta hyror. Jag är mycket förvånad över att regeringen höjer konfliktnivån mellan aktörerna när det vi behöver är samförstånd och ett regelverk för stödet. Det är ett gemensamt ansvar som ska tas och det duger inte att regeringen pekar på en av flera aktörer, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige.

Enligt Fastighetsägarna är det fortfarande oklart hur stora stöden kan vara. Man ställer sig också frågande till om fem miljarder är tillräckligt.

Annons

Vi är oroliga för att breddningen av verksamheter som ska omfattas innebär att förväntningarna blir orealistiska och att det statliga stödet på 5 miljarder kronor inte räcker. I flera grannländer planeras nu stödpaket som är betydligt mer omfattande och som skulle rädda många fler företag och jobb, säger Reinhold Lennebo.

LÄS ÄVEN: "Nu hjälps vi åt att avhjälpa en gemensam kris" 

Annons