Ledande organisationer höjer rösterna mot ny lag

Just nu pågår arbetet med att underlätta näthandeln inom EU. EU-kommissionen har lämnat ett förslag som man hoppas ska förbättra den inre marknaden, en gemensam europeisk köplag som ska existera parallellt med de nationella lagarna. Men förslaget har redan stött på en hel del kritik.

Förhoppningen med EU-kommissionens föreslagna europeiska köplag är att underlätta gränsöverskridande handel för konsumenter och e-handelsföretag inom EU. Men enligt Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel kommer det förslag som EU-kommissionen nu tagit fram snarare att komplicera tillvaron för både företag och konsumenter.

Man anser nämligen att en sådan köplag snarare riskerar att skapa osäkerhet och påverka den växande e-handeln i negativ riktning.

Annons

– Marknadens utveckling bygger på både konsumenternas och e-handelsföretagens tillit till långsiktiga och förtroendebyggande regler för konsumentavtal på nätet. Konsumenter och återförsäljare online behöver praktiska lösningar på verkliga problem. Tydliga och enhetliga regler, inte mer komplexitet och förvirring, är vad vi förväntar oss från de europeiska lagstiftarna, skriver Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel i ett gemensamt uttalande.

Ett parallellt system

Den föreslagna gemensamma europeiska köplagen innebär, om den genomförs, att svenska konsumenter och e-handelsföretag måste välja vilka konsumentskyddsregler som ska gälla vid e-handel.

Lagstiftningen innebär ett parallellt system med konsumentskyddslagar, vilket leder till att företag måste välja lagstiftning för de kontrakt de erbjuder och konsumenten står inför en situation utan enhetliga regler vid köp av produkter eller digitalt innehåll på nätet.

– De parallella kontraktsreglerna skulle innebära onödig komplexitet och rättsosäkerhet. Dessutom skulle befintliga regler om internationell privaträtt undermineras liksom nivån på vissa konsumentskyddsregler.

Internationell kritik

Och det är inte bara i Sverige den föreslagna köplagen får kritik. Även i vårt grannland Danmark har landets motsvarighet till Svensk Distanshandel, FDIH, höjt rösten. Och Monique Goyens, generaldirektör för den europeiska konsumentorganisationen BEUC är inte heller nöjd.

– Arbetet med att skapa en parallell EU-lagstiftning om gränsöverskridande e-handel trotsar sunt förnuft. Kommissionen har hävdat att målgruppen är Europas konsumenter och handlare, men vi upprepar unisont att det kommer bara leda till större rättslig komplexitet och förvirring för båda, säger Goyens.

François Momboisse, vd för Ecommerce Europe, en europeisk organisation för nätbutiker är också kritisk.

– Nätbutiker behöver öka konsumenternas förtroende för att väsentligt öka försäljningen över gränserna. Vi delar ambitionen att öka försäljningen med kommissionen. Ett parallellt system med ett valfritt EU-lagstiftningen bidrar dock inte, tvärtom. Därför motsätter vi oss förslaget, säger François Momboisse.

Annons

 
Källor: Press, FDIH

Annons