Lindex-ägaren i rekonstruktion – ”online har förstärkts”

"Har förutsättningar för lönsam verksamhet".

Lindex finska moderbolag Stockmann meddelar idag att man har ansökt om företagsrekonstruktion. Det är en konsekvens av coronaviruspandemin i världen som har påverkat företagets kassaflöde negativt.

Rekonstruktionsansökan lämnades in till Helsingfors tingsrätt. Rekonstruktionen gäller dock inte koncernens dotterbolag. Lindex och dess dagliga verksamhet berörs därmed inte av detta. Däremot har Lindex sedan den 20:e mars sett över sina personalresurser och övervägt korttidspermitteringar på modeföretagets största marknader; Sverige, Norge och Finland.

Annons

Att våra ägare Stockmann idag har ansökt om företagssaneringsförfarande påverkar inte Lindex verksamhet. Lindex är ett dotterbolag med en oberoende och stabil verksamhet, säger Susanne Ehnbåge, vd på Lindex, i ett pressmeddelande.

Coronaviruset och dess effekter har påverkat retailbranschen markant och oss som företag. Men vi ser i denna extraordinära situation att tillväxten online har förstärkts ytterligare och våra strategiska satsningar inom den digitala utvecklingen fortlöper.

Syftet med koncernens rekonstruktion är att reglera bolagets skulder genom ett saneringsprogram.

Vår tydliga synpunkt är att Stockmann-koncernen innehar förutsättningar för lönsam affärsverksamhet i och med de inledda åtgärderna, säger Stockmanns ordförande Lauri Ratia till Göteborgs Posten.

Annons