Liten ökning för brittisk e-handel

Enligt e-handelsorganisationen IMRG ökade den brittiska e-handeln med fem procent under 2009. Detta innebär den lägsta årliga ökningen hittills inom brittisk e-handel.

Men positivt är ändå att ökningen sker snabbare än inom butikshandeln.

Annons

Förklaringen till den relativt låga ökningen är dels finanskrisen som präglat 2009 års e-handel, samt det faktum att brittisk e-handel redan innehar en väldigt stark position. Andelen av den totala mängden konsumenter är förhållandevis hög i Storbritannien, jämfört med övriga världen.

Vidare visar statistik från New Media Age att den brittiska e-handeln sjönk med hela 22 procent från december 2009 till januari 2010. Denna variation har dock sin naturliga förklaring i att december var en ”stark” månad för e-handeln.

Annons