3 steg för en ökad försäljning – ”ett kraftfullt sätt att agera på”

Rätt information, till rätt person i rätt tid kan ge en effektivare orderhantering och i slutändan en större försäljning. Det är ett typexempel på när logistik blir värdeskapande, menar Jonas Olofsson, vd på C Land Logistics – en neutral och oberoende speditör.

De senaste två åren varit en stor utmaning för alla detaljister. Pandemin har skapat en global brist på varor, men också på information. Men det är också i logistikens informationsflöde som möjligheterna till en ökad försäljning och konkurrenskraft finns, menar Jonas Olofsson, vd på C Land Logistics.

– Full transparens och insyn i transportflödet ger möjlighet till en logistik som inte bara handlar om att flytta gods från punkt A till punkt B, utan faktiskt bidrar med reellt värde, säger Jonas Olofsson.

”Integrationen med affärssystemet innebär att en vara kan packas direkt från anländande container till en kundorder, utan att ta omvägen via lagret.”

Resultatet: en nöjdare slutkund och ökad försäljning

Ett tydligt exempel på de värdeskapande effekterna är när logistikflödet integreras med e-handlarens eget affärssystem. Det ger en möjlighet att följa varje steg i transporten, samtidigt som varuinformation uppdateras i realtid, direkt mot slutkunden. 

– Vi har kunder som styr sin försäljning med hjälp av vårt informationssystem för logistik, C Land Online System. Integrationen med affärssystemet innebär till exempel att en vara kan packas direkt från anländande container till en kundorder, utan att ta omvägen via lagret. Det ökar effektiviteten och ger potential till en större försäljning, berättar Jonas.

Vill du veta mer om C Land Online System?

Hemligheten till en värdeskapande logistik

Men de verkliga vinsterna uppnås när informationssystemen kombineras med personlig service och erfarenhet hos speditören. 

–Att kunna plocka upp luren när varorna fastnat och resonera med en expert kring förväntad leveranstid hjälper beslutsfattandet. Transparenta informationsflöden tillsammans med kunskapen hos en erfaren speditör är ett oerhört kraftfullt sätt att bygga en värdeskapande logistik, sammanfattar Jonas. 

Expertens 3 steg till en värdeskapande logistik

  1. Skapa en transparens i logistikflödet

Faktabaserad information i rätt tid är avgörande för att kunna ta rätt beslut. Det skapar en flexibilitet i organisationen som är grunden till värdeskapande logistiklösningar. Digitala logistikverktyg, som till exempel C Land Online System, ger rätt förutsättningar till ett transparent och faktabaserat informationsflöde och ger dig full kontroll över din logistik.

  1. Gör logistik till en naturlig del av informationsflödet i företaget

Rätt information ska nå rätt personer i företaget. Genom att integrera informationsflödet i företagets verksamhet blir ledtiderna kortare och risken för felaktig information minskar. Stora tidsvinster uppstår när sälj, lager och övriga i verksamheten får relevant information direkt, utan mellanhänder. 

  1. Integrera logistiken i affärssystemet

Sista steget är att integrera informationsflödet med affärssystemet. Det innebär ytterligare effektivisering och tidsvinster, där till exempel data kan projiceras direkt mot slutkund med korrekt lagerinformation. Det ger större förutsättningar till nöjdare kunder och på sikt en ökad försäljning. Det är själva definitionen av värdeskapande logistik. 

Så tar du första steget till en värdeskapande logistik

Lär dig mer om hur C Land Online System ger dig större kontroll och bättre förutsättningar för en värdeskapande logistik. Boka en personlig och kostnadsfri rådgivning här.