Lönar det sig att satsa på lagerautomation?

ROI är ett viktigt mått för alla företag. Men hur beräknar man ROI i en automatiserad lagerlösning? Här går vi igenom hur en investering i automation kan löna sig på både kort och lång sikt.

ROI är ett resultatmått för att utvärdera effektiviteten och lönsamheten i en investering. Företag möter många potentiella investeringsmöjligheter som kan förbättra olika aspekter av deras verksamhet. En sådan är lagerautomation, där lagrets olika processer automatiseras med hjälp av bl.a. robotar. För automationsföretaget Element Logic, som har optimerat lager sedan 1985, är kundernas framgångar grunden i hela verksamheten. Element Logics kunder som investerar i robotsystemet AutoStore och andra automationslösningar, uppnår eller överträffar så gott som alltid ROI.

Gör en grundlig ROI-analys
En genomsnittlig ROI för ett lagerautomationssystem som levereras av Element Logic är två till tre år. Mycket tack vare att den är enkel att installera, tiden till full drift är relativt kort, och att skalbarheten erbjuder flexibla möjligheter. När man på Element Logic möter en ny kund gör man först en grundlig analys av när och hur en investering kommer att löna sig.

Hur beräknas då ROI i en automatiserad lagerlösning? Det är enkelt i teorin. Allt du behöver göra är att dela den ekonomiska nyttan av investeringen med kostnaden för investeringen. Den knepiga delen, men lika viktig, är att beräkna ditt företags unika ekonomiska fördelar från ett automatiserat lager. Fördelar som man inte kan sätta en exakt prislapp på. Till exempel värdet av kundnöjdhet när du levererar rätt produkt i tid. Eller att kunna behandla returer snabbt och ge kunderna sina pengar tillbaka inom en rimlig tidsram.

Så går en ROI-analys till
Lars Bek Jensen är senior partner och VD på Langebæk A/S. Ett danskt konsultföretag specialiserat sig på supply chain management, logistikoptimering och lagerhållning. Lars samarbetar ofta med Element Logics kunder för att avgöra om en lagerautomationslösning, som AutoStore, är värd investeringen.

"Det första vi gör är att titta på dina nuvarande kostnader och verksamhet. Hur mycket du betalar i lön, hur många beställningar du har, produkter du erbjuder och hyran är några exempel på utgifter vi är intresserade av. Dina tillväxtplaner är också avgörande för hur dina ROI-beräkningar ser ut. Vi ser att kunder med tillväxtambitioner verkar uppnå ROI snabbare.", förklarar Bek Jensen.

Siffrorna som spelar roll

Analysteamet på Element Logic-teamet skapar en återbetalningsanalys baserat på dina siffror och tillväxtambitioner. Siffrorna delas upp i följande kategorier:

Hårda värden vid beräkning av ROI

#1 – Du sparar utrymme #2 – Minskad kostnad per transaktion

Mjuka värden vid beräkning av ROI

#1 – Kortare leveranstid #2 – Minskad träningstid i ett enkelt system

#3 – Färre valfel #4 – Minskad kostnad för lagerkontroll

#5 – Minskat arbete för kundtjänst #6 – Nöjda kunder

#7 – Ökad ergonomi på arbetsplatsen #8 – Ökad kontroll över lagersaldo

#9 – Minskad städbudget #10 – Mindre stöld och förstörelse

#11 – Pengar sparade på färre lastbilar

"Det har funnits många situationer där företag tycker att de är för små för att investeringen i lagerautomation ska vara lönsam. Detta förändras dock alltid när de ser sin återbetalningsanalys Den bästa tiden att investera i en AutoStore-lösning från Element Logic är innan du behöver den" förklarar Element Logic Norges försäljningschef, Niklas Poulsen.

Läs mer om lagerautomation