Lyko passerar miljarden efter starkt år i e-handeln

Största tillväxten på nätet.

Under årets andra kvartal ökade Lyko sin försäljning med 27,5 procent, vilket innebär att bolaget nådde en omsättning på 277 miljoner kronor för de tre månaderna april, maj och juni. Samtidigt uppgick rörelseresultatet (EBITDA) till 17,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 3,7 miljoner kronor samma period förra året. Siffrorna innebär att Lyko har omsatt över en miljard kronor i omsättning under de senaste 12 månaderna, och bolaget rapporterar att det är e-handeln som har varit den starkast bidragande orsaken till det.

Störst tillväxt är inom segmentet Online, där omsättningen ökade med 44 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Glädjande är att vi lockar allt fler besökare och lyckas ta marknadsandelar inom Online samtidigt som värdet per köp fortsatt är högt i linje med tidigare. Online står idag för 70 procent av Lykos totala omsättning., säger vd Rickard Lyko i en kommentar till kvartalsrapporten.

Annons

Att vi fortsätter stärka vår position i Online förklaras av en väl fungerande och smidig e-handelsupplevelse, ett brett produktsortiment av kvalitetsvarumärken och en effektiv marknadsföring av både Lyko-varumärket och vårt sortiment. Exponering i TV-programmet Let´s Dance under våren har gett ett bra genomslag och ökat varumärkets kännedom, fortsätter han.

"Retail visar i princip oförändrad omsättning"

Ser man till hela det första halvåret har Lyko omsatt 531 miljoner kronor, vilket är en ökning på 26,5 procent. EBITDA uppgick samtidigt till 35,4 miljoner kronor, vilket är ett rejält lyft från de 3,8 miljoner som uppnåddes under det första halvåret 2018.

Utöver sina nya siffror rapporterar Lyko att bygget av det nya automatiserade lagret i Vansbro pågår som planerat och att bolaget fortsätter att investera i ökad tillväxt. På senare tid har Lyko exempelvis gjort en satsning på att stärka kopplingen mellan e-handeln och företagets fysiska butiker.

Lyko lanserade under kvartalet ett nytt butikskoncept för att öka igenkänningen mellan våra webbplatser och fysiska butiker. Lyko Mall of Scandinavia var första butik att uppdateras, vilket resulterat i fler besökare och indikerat en ökad försäljning. Retail visar i princip oförändrad omsättning jämfört med samma period föregående år. Ett för verksamheten gynnsammare väder i år inverkade positivt liksom relativt svaga jämförelsetal, medan den långsiktiga trenden med ett generellt tuffare klimat för fysiska butiker inverkade negativt, kommenterar Rickard Lyko.

Lyko har utöver Sverige även verksamhet i Norge och Finland. Bolaget rapporterar att tillväxten i grannländerna är starkare än den på hemmaplan, men att ökningen sker från låga nivåer.

Annons