M-handeln växer starkt enligt ny undersökning

Tidningen Market meddelar idag att m-handeln exploderar. De har genomfört en marknadsundersökning tillsammans med företaget GfK. Denna visar på att nästan en femtedel av svenska folket redan handlat via en mobiltelefon.

Det visar sig också, i deras undersökning, att 30 procent av de som inte ännu handlat via mobilen tror att de kommer göra det inom 3 år. Om detta slår in skriver Market att närmare fyra miljoner svenskar kommer att ha handlat via mobilen 2014.

Annons

I undersökningen har de inte bara tittat på mobiler utan även surfplattor. Undersökningen tyder på att surfplattor kommer att ta en stor del av m-handelsmarknaden i framtiden, om man kategoriserar dessa under m-handel. Även om det endast var 3 procent som uppgett att de handlat via en surfplatta trodde 16 procent att de skulle göra det inom 3 år.

En annan artikel ifrån Market ,som behandlar detta ämne, är en tvådelad intervju med Moon-Suck Song, vd för e-handelsleverantören Panagora. Han konstaterar bland annat att m-handel bara är ett buzzword men menar samtidigt att m-handel faktiskt kan starta en revolution med rätt marknadsföring och genomförande.

Moon-Suck trycker på att man kan utnyttja att vara först ut i m-handeln och därigenom ta marknadsandelar. Han rekommenderar även att bygga en mobil sajt framför en App. Ni kan läsa mer i intervjuerna med Moon-Suck: ”M-handel är inte en it-fråga” och ”Lättare att bygga m-handel än e-handel”.

Annons