Mångmiljonförlust för last mile-bolaget – avbröt partnerskap

Svenska leveranstjänsten trampar i motvind.

Leveranstjänsten Urb-it har släppt sina siffror för bolagets fjärde kvartal. Under perioden oktober till december har volymerna minskat med 3 procent och nettoförsäljningen med 11 procent.

Totalt sett landar omsättningen på 14,3 miljoner kronor, att jämföra med 16 miljoner under fjolårets sista kvartal. Last mile-bolaget kastar dock in en liten brasklapp. Justerat för avslutade kundavtal ökade volymerna med 87 procent, skriver Urb-it i bokslutsrapporten.

Annons

Under 2022 har vi enat vår globala verksamhet genom att avbryta partnerskap som vi bedömt som ej lönsamma. På årsbasis, mellan 2021 och 2022, ökar vi sammantaget med cirka 98 procent. Justerat för den avvecklade on-demand-marknaden skulle tillväxten bli 243 procent, kommenterar bolagets vd, Kevin Kviblad.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet landade på -37,9 miljoner kronor (-43,0). Exklusive expansionskostnader relaterade till Spanien låg rörelseresultatet på -34 miljoner kronor. Förlusterna före skatt uppgick till -42,3 miljoner kronor, jämfört med -43,4 miljoner året innan.

Under det fjärde kvartalet genomförde Urb-it även en företrädesemission som tillförde 196 miljoner kronor till bolaget.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!