Marknadsförde person som inte fanns – klassas som vilseledande

Rik japansk man var kinesisk modell.

En japansk affärsman tillika miljardär i 80-årsåldern har uppfunnit en kudde, som gör att han nu lever livet som om han vore 30. Låter det för bra för att vara sant? Det tyckte åtminstone en person till, som gjorde slag i saken och anmälde det nederländska e-handelsföretaget Lush Dream videoannons på Facebook.

Anmälaren har dessutom varit väldigt uppmärksam och noterat att den mystiska och påstått pånyttfödda affärsmannen, som i videon syns träna som om det inte fanns någon morgondag, inte är från Japan - eller ens verklig.

Annons

I reklamen ser man bland annat en gråhårig man med vit mustasch. Framför honom ser man en vit textruta med texten "För att ladda upp ny energi i din kropp på natten behöver du en tydlig väg där näringsämnena kan flöda − Professor Hopkins”. Sedan syns en bilväg som omges av höghus och neonlampor lyser upp staden i natten. Även här finns en textruta där det står "Okita Kato tjänade sin förmögenhet genom att utveckla framtidens teknik".

I inlägget till Facebookreklamen skriver företaget "Njut av din bästa sömn någonsin. Denna 80-åring lever som en 30-åring genom att uppleva en fantastisk och vilsam sömn med LushDream".

Reklamen är vilseledande. I reklamen påstås att en av Japans rikaste personer, Okita Kato, skulle ha utvecklat den marknadsförda kudden på äldre dagar för att återfå sin energi. Okita Kato existerar inte, utan mannen i reklamen är istället en kinesisk modell vid namn Wang Deshun, skriver personen i anmälan till RO.

I reklamen finns ett citat från "professor Hopkins" som av allt att döma inte heller finns, utan är påhittad, förmodligen efter Johns Hopkins University.

Lush Dream fick möjlighet att yttra sig, men valde att inte göra det.

Reklamombudsmannen sammanfattar att eftersom företaget inte har styrkt de kritiserade påståendena eller visat att rekommendationen är äkta, strider marknadskommunikationen mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Annonsören har inte styrkt dessa påståenden och inte heller visat att rekommendationen är äkta. Reklamen är därför vilseledande och innehåller en vilseledande rekommendation och strider därmed mot artiklarna 5 och 13 i ICC:s regler.

Annons

Annons