Mataffärerna slänger allt mindre mat: ”Bättre rutiner”

"Branschen har även minskat matsvinnet från sina lager".

Matsvinn är knappast bra för miljön. Och inte heller för dagligvarukedjornas ekonomi. Men nu går det i alla fall åt rätt håll, för matsvinnet fortsatte att minska med -2 procent i dagligvaruhandeln, mellan 2021 och 2022.

Det är dock en rejäl inbromsning från åren 2020 och 2021, då svinnet var ned med hela 10 procent. Det visar ny statistik från Naturvårdsverket.

Annons

Det är positivt att svinnet inom dagligvaruhandeln fortsätter att minska, det är en av våra viktigaste miljöutmaningar då cirka en tredjedel av den mat vi producerar globalt blir matsvinn. Detta är ett enormt slöseri som vi inte har råd med då vi går mot en globalt ökande befolkning och ohållbart nyttjande av naturresurser, kommenterar Jenny Hagberg, hållbarhetsansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

Inom dagligvaruhandeln är de största källorna till svinn frukt, grönsaker och bröd. Men nu har matkedjorna gjort mycket för att även dra ner på svinnet inom dessa kategorier.

Förbättrade inköpsrutiner baserade på mer precisa prognoser är något flera butiker aktivt jobbar med. Att erbjuda svinnpåsar med frukt, grönsaker och att sätta ner priset mot slutet av dagen på butiksbakat bröd är andra konkreta exempel. Branschen har även minskat matsvinnet från sina lager genom ett samarbete med Matmissionen. Andra initiativ är olika digitala lösningar för att möjliggöra för butiken att arbeta med till exempel prissänkningar vid kort datum, avslutar Jenny Hagberg.

Annons