Maten på nätet backar – “påverkas av energi- och bränslepriser”

Inflationen boostar omsättningen.

Svensk Dagligvaruhandel rapporterar nu hur det gick för branschen under augusti månad. Och det är en rejäl tillväxt som presenteras.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade nämligen med med hela 9,1 procent, vilket dock ska vara drivet av hög inflation.

Annons

Den estimerade prisjusterade utvecklingen var negativ i augusti, en trend vi sett de senaste månaderna. Dagligvaruhandeln påverkas fortsatt i stor utsträckning av den underliggande inflationen på energi- och bränslepriser som med viss eftersläpning påverkar matpriserna, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Prisökningen för livsmedel är alltså hög och den prisjusterade försäljningsutvecklingen estimeras till minus 4,9 procent för augusti månad.

Hur gick det då för e-handeln? Inte särskilt bra visar det sig. Enligt Dagligvaruindex så backade nätmathandeln med 3,9 procent under månaden.

Den fysiska handeln fortsätter att driva tillväxten i dagligvaruhandeln. E-handeln backar, men betydligt mindre än under föregående månader. Sedan i februari i år har e-handeln backat med nästan 20 procent per månad, en utveckling som ska ses i ljuset av att jämförelsen görs med pandemimånader, säger Karin Brynell.

Inom e-handeln så minskade hemleverans med 1,4 procent och upphämtning i butik med 6,8 procent. Online står just nu för strax under 4 procent av dagligvaruförsäljningen.

Annons