Mathandeln på nätet drivs av matkassar

Svensk Handels senaste rapport, om mat på nätet, visar inte oväntat på en ökning av dagligvaru-försäljningen över Internet. Förra året såldes mat för 1,5 miljarder konor på nätet. Detta är en ökning med 40 procent jämfört med året innan.

– Utvecklingen är väntad. Det blir allt vanligare att näthandla. Både intresset och utbudet växer, kommenterar Linda Hedström, e-handelsansvarig på Svensk Handel.

Annons

Även om handeln med mat på nätet fortfarande är liten i jämförelse med den i fysiska butiker så växer den alltså snabbt. Andelen, av de konsumenter som tillfrågats i undersökningen, som handlat mat på nätet har ökat ifrån 8 procent 2009 till 12 procent 2010.

Den främsta anledningen till ökningen sägs vara de färdigkomponerade matkassarna. Konsumenter som har köpt en färdig matkasse med ingredienser har mer än fördubblats sedan 2009. Andelen som har gjort traditionella matinköp, utan någon färdig meny, har även de ökat men endast ifrån 3,4 till 3,9 procent (2010 till 2011).

I dagsläget står mathandeln på nätet för ungefär 5 procent av den totala e-handeln. Svensk Handel ser dock positivt på mathandelns utveckling på nätet.

– Nästan 20 procent av de tillfrågade uppger i sina svar att de kommer handla mat på nätet under det kommande året, säger Linda Hedström.

Källa (market)
Källa (dagenshandel)

Annons