Meds anklagas för lagbrott – ”det var inte meningen”

"Kan bli problematiskt".

Nätapoteket Meds och online-vårdgivaren Kry har i samband med en gemensam kampanj skickat ut PR-paket till drygt 20 influencers. Dessa har nu fått dras tillbaka. Det rapporterar Di Digital.

PR-paketen, även kallade ”carepackage”, har ett första hjälpen-kors på ovansidan och innehåller olika produkter som en sjuk person skulle kunna behöva, bland annat honung, snabbnudlar, Alvedon, nässpray och halstabletten Strepsils.

Annons

Men att skicka ut läkemedel för att göra reklam, är enligt lag förbjudet.

I regelverket för marknadsföring av läkemedel står det att gratisprover är tillåtna till apotek, farmaceuter vid sjukhusapotek och personer som är behöriga att skriva ut läkemedel, säger säger Anders Ullerås, utredare vid Läkemedelsverket.

Det finns ett tydligt stycke som pekar på att utlämnande av läkemedelsprover i reklamsyfte till andra personer än de ovan nämnda är förbjudet. Syftet bakom hela regleringen i marknadsföringen handlar om att skydda folk- och djurhälsan. Det kan bli problematiskt att använda läkemedel för att det är gratis, snarare än att det finns ett behov.

Kry ursäktar sig med att företaget inte har vetat vad boxarna innehöll, och Meds menar "att det inte var meningen".

I första utskicket packades det av misstag med tre receptfria läkemedel (nässpray, halstabletter och värktabletter). Vi har hört av oss till de profiler som fått utskicket för att återkalla dessa produkter, säger Marika Baltscheffsky, marknadschef på Meds.

Vi tillser att våra skriftliga rutiner gås igenom med organisationen på nytt för att säkerställa att detta inte sker igen.

Annons