Mer än en tredjedel tycker det är meningsfullt att e-handla

1 miljon människor är utanför.

Det är få människor som inte använder sig av Internet idag. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2019 använder 95 procent av befolkningen Internet i sin vardag.

Under de senaste nio åren har Internetanvändandet ökat med cirka tio procent, från 85 procent till 95 procent i år. Men nu börjar den kurvan att plana ut mer och mer, då ökningen mellan 2018 och 2019 är marginell.

Annons

Samtidigt finns det en grupp människor, närmare 1 miljon av Sveriges befolkning som är 12 år eller äldre, som aldrig använder Internet. Hälften av dem som inte använder nätet uppger att de "inte ser det som användbart eller att de inte har något intresse för det". En femtedel menar att tekniken är för krånglig och de kan helt enkelt inte använda sig av den. Dock har var femte icke-Internetanvändare varit en användare förr.

36 procent är positiva

I rapporten har man även undersökt olika grupper av människor, för att se om de tycker att deras tid används väl när de hänger på olika e-handelsappar och begagnatsajter.

Sammanslaget tycker 36 procent att deras tid används väl när de shoppar på nätet, och 28 procent tycker tvärtom.

Kollar vi närmare i rapporten kan vi se att 38 procent av de tillfrågade männen i undersökningen tycker att det är meningsfullt att handla på nätet, och 27 procent tycker inte att det är det. Samtidigt tycker 34 procent av kvinnorna att deras nätshopping är meningsfull, men 28 procent håller inte med.

Svaren delas även upp i grupperna låg- och höginkomsthushåll. 34 procent i gruppen låginkomsthushåll tycker att det är meningsfullt att e-handla och nästan lika många, 33 procent, tycker inte att det är så bra. Hela 46 procent i gruppen höginkomsthushåll är positivt inställda, och bara 18 är emot.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!