Mer bilder och mindre text i packningsprocessen

Att packa varor är sällan det e-handlare sätter högst upp på listan över roliga arbetsuppgifter, förutom vissa som älskar det. Ändå är det en ganska fundamental del och med ett bra arbetsflöde kombinerat med smarta system kan man hjälpa sig själv, sina anställda, och minska riskerna för att något går fel.

En av de mest effektiva metoderna för att eliminera fel är det japanska systemet ”poka-yoke” vilket innebär att utforma arbetsflöden som ser till att det inte ska kunna gå att göra något fel. Ett exempel på en produkt som följer den principen är en vanlig stickkontakt som bara går att få in i väggen på ett sätt. James Hyde som driver ett tredjepartslager jobbar utifrån "poka-yoke":

– Vi använder den principen genom att placera streckkoder i alla våra lagerlokaler. Vår programvara låter inte någon fortsätta med en order förrän han eller hon har skannat på rätt plats. På så sätt måste operatören vara på rätt plats innan arbetet kan fortsätta, säger James Hyde på eCommerse Fulfilment.

Annons

Mindre text - fler bilder

En bra idé kan vara att använda bilder för att minska mental trötthet. Den mänskliga hjärnan fungerar normalt inte på ett linjärt sätt, vilket är anledningen till att människor ofta föredrar kartor och diagram över ordrika beskrivningar. För mycket text kan orsaka stress, minska intresset och ge dålig produktivitet.

Enligt olika forskningar så är det helt enkelt bättre att presentera arbetsuppgifter visuellt än med text. Genom att tillhandahålla ett visuellt gränssnitt, till exempel med fotografier och andra visuella ledtrådar kan man minska misstagen och öka produktiviteten.

– Det kan det vara bra att bryta ner stora ordrar i små delar och visa fotografier på enskilda varor efter hand som de ska packas. Ungefär som på stormarknader, fast omvänt, säger James Hyde.

Det betyder att det bara finns en visuell ledtråd åt gången att koncentrera sig på att få rätt, snarare än en hel lista med många objekt på en och samma gång. Genom visuella gränssnittet får hjärnan informationen på ett effektivt sätt vilket minskar risken för misstag

Enligt James kan man applicera detta på flera olika sätt. Illustrationer som visar hyllan som produkten finns på, istället för att bara ge en numrerad plats och samtidigt visa en produktbild för att underlätta identifiering. Hur man hittar till hyllorna har även diskuterats i vårt forum.

Byt ut de gamla systemen

Den teknik som krävs för att göra det som nämns ovan är inte alltför komplex enligt James. Men få e-handlarna använder idag dessa tekniker, ofta på grund av en bristande medvetenhet och en tillit till befintliga system.

Annons

Bärbara datorer med färgskärmar och bra upplösning som lämpar sig för grafik finns idag tillgängliga. Att byta ut äldre handdatorer eller papper mot surfplattor är ganska enkelt. Och att lägga till nya moduler till befintlig programvara är oftast också möjligt.

– Vad som inte är så lätt är att förändra hela plock och packningsprocessen så att det tillåter ett annorlunda sätt att arbeta, säger James Hyde.

Nu är kanske inte alla tipsen direkt applicerbara för alla e-handlare, vi tänker närmast på de mindre och medelstora nätbutikerna. Men det finns kanske något tips att ta till vara på när det gäller att effektivisera sitt arbete med att plocka sina order.

Vi har även flera e-handlare som utvecklar sina egna system vilket givetvis gör det enklare att testa nya saker. Kanske är det så att vi behöver fler bilder i pack och plocken?

Källa: Practical eCommerce

Annons