MFC – Snabbt och effektivt för kunder inom e-Commerce

  • Tillväxten för eGrocery i Sverige ökar (E-handelns andel av totala dagligvaruförsäljningen var 7,2 procent i april 2021, vilket är något lägre än under de senaste två månaderna, men fortfarande långt över de nivåer som noterades före pandemin) - Källa
  • Omni-channel lösningar har en avgörande betydelse för butiksägarna då kunderna har anammat shopping online som ett attraktivt komplement till att handla i fysisk butik
  • Att erbjuda upphämtning i butik i tillägg till hemleverans är av ökande betydelse när allt fler kunder väljer detta alternativ
  • MFC gör det möjligt för butiksägarna att lönsamt tillgodose kundernas efterfrågan på en bekväm, snabb och tillförlitlig shoppingupplevelse online

Nuvarande situation:

- Manuellt plock i butik är en kostsam metod för e-Grocery aktörer

- Svårt att få tag på arbetskraft för manuellt plock i butik

- Användning av stora centrallager för att hantera e-handel av dagligvaror är ofta inte optimalt i ett land som Sverige där befolkningen är utspridd över en stor yta

- Kunder kräver kortare leveranstider 

TGWs lösning:

- Skyttel-baserad MFC lösning

- En MFC lösning, oavsett om den är robotstödd eller manuell, gör det möjligt att behandla online-beställningar på minimal yta och hjälper därmed till att hålla kostnader nere. Närheten till kunden gör leveransen extremt snabb. MFC är också idealiska för kunder som föredrar att själva hämta sina varor direkt på plats.

Fördelar med MFC lösning:

- SNABBARE ORDERHANTERING med hjälp av hög grad av automatisering (mindre än 1 timme från orderingång till leverans)

- FLEXIBILITET FÖR KUNDEN med omni-channel lösning: handla online, i butik eller en kombination av båda

- EFFEKTIVT PLOCK med upp till fyra gånger kapaciteten till lägre kostnader (upp till 500 artiklar i timmen per arbetsstation) då effektivt plock minskar beroendet av arbetskraft

- ERGONOMISKA ARBETSSTATIONER som kan uppgraderas till robotbaserade arbetsstationer (PickCenter Rovolution)

- EFFEKTIV ANVÄNDNING av befintlig golvyta som möjliggör en holistisk omni-channel upplevelse för kunden

- MFC LÄMPAR SIG FÖR BEFINTLIGA MATBUTIKER då golvytor från endast 1 000 m² behövs

- GENOMTÄNKT STRATEGI FÖR SNABBARE LEVERANSER tack vare flexibel upphämtning för kund (Click & collect) så väl som snabba hemleveranser

- Snabb installations tid vid utrullning (ca 3 månader)

- Korrekta lagersaldon och tillförlitligt plock garanterar lagerpåfyllnad i tid och minimerar avfall

- TGW Software tar hand om alla processer från inkommande produkt till utgående order

- MFC kan installeras som en fristående enhet eller integreras i en befintlig anläggning

Referens

Frisco
På grund av en ständigt ökande efterfrågan nådde Frisco i Polen gränserna för sin kapacitet. För att skapa förutsättningar för de kommande årens planerade tillväxt har ett automatiserat fulfilment center byggts i samarbete med TGW. Lösningen från TGW kan anpassas och byggas på i efterhand för att möta ökad efterfrågan och är därmed mycket flexibel. Lösningen maximerar effektiviteten i de intralogistiska processerna i fulfilment centret och hjälper till att leverera beställningar snabbt och med bibehållen produktkvalitet.

NYCKELTAL

Golvyta: 11 000 m2

Antal lagringsplatser: 36 000

Antal artiklar: ~10 000 i fyra temperaturzoner 

Prestanda: >4 000 orderrader per timme

LÖSNING & MATERIALFLÖDE

  • GODSMOTTAGNING OCH LAGERHÅLLNING

I godsmottagningen levereras godset på pall och vid ergonomiska arbetsstationer separeras torrvaror från kylda varor och läggs i plastlådor. Lådorna transporteras till skyttel lagret med 36 000 lagringsplatser för lagerhållning. Mer än 4 000 orderrader kan lagras och hämtas varje timme.

  • ORDERPLOCKNING

Orderplockning sker på totalt 12 ergonomiska arbetsstationer i två olika versioner beroende på varans dimensioner:

Goods-till-person: De nödvändiga varorna avlägsnas automatiskt från skyttel lagret och transporteras i tur och ordning till TGW PickCenter (arbetsstationerna) där de plockas per order.

Person-till-goods: Vid arbetsstationer utmed transportbanden plockas snabbrörliga artiklar samt stora och skrymmande varor.

 

Källa

https://www.tgw-group.com/en/company

https://www.linkedin.com/company/tgw-scandinavia