Miljarder borta i momsbedrägerier – nu vill regeringen ändra lagen

"Brottslighet av mycket allvarlig karaktär".

Den som köper mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer till ett större belopp kan framöver själv behöva betala in skatten på varorna. Det står klart sedan regeringen i dag lämnat in en proposition till riksdagen med förslaget att införa omvänd skattskyldighet på nämnda varor.Bakgrunden är att Skatteverket har uppmärksammat regeringen på att det förekommer omfattande momsbedrägerier i handeln med mobiltelefoner.Enkelt förklarat går bedrägerierna ut på att säljaren inte betalar in mervärdesskatt till staten, samtidigt som köparen gör avdrag på skatten som skulle ha betalats in.

Därefter säljs mobiltelefonerna vidare till företag i andra EU-länder. I de mest flagranta fallen innebär denna typ av bedrägeri att samma varor, via så kallad karusellhandel, levereras flera gånger till samma företag i
transaktionskedjan utan att mervärdesskatt betalas in till staten, skriver regeringen i sin proposition.

Bedrägerierna sker enligt Skatteverket i båda fallen på ett systematiskt sätt med ett flertal företag inblandade och med användande av olika mellanled för att försvåra upptäckt. Det är fråga om kvalificerad och organiserad ekonomisk brottslighet av mycket allvarlig karaktär

Annons

Minst 3,3 miljarder borta

Nu hoppas man alltså på att komma åt bedragarna med de nya reglerna, som går ut på att köparen istället för säljaren blir skyldig att betala in skatten. Regeln kommer att gälla för fakturor som överskrider 100 000 kronor. Liknande upplägg har sedan tidigare införts vid handel med bland annat guld och byggtjänster, och en rad EU-länder har redan infört det Sveriges regering nu föreslår gällande bland annat mobiltelefoner.

Genom att införa omvänd skattskyldighet får säljaren inte tillgång till något momsbelopp som kan ingå i ett bedrägeriupplägg, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Skatteverket har inga siffror på omfattningen av momsbedrägerierna men uppskattar att skatteförlusten uppgår till minst 3,3 miljarder kronor under perioden 1 juni 2018 till och med 30 april 2020. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Förslaget har varit ute på en remissrunda till en rad instanser där Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket utmärker sig som de mest positiva. En rad aktörer som Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Elektronikbranschen är dock kritiska, bland annat eftersom de anser att det inte är visat att "nyttan av förändringarna som föreslås uppväger kostnaderna och övriga effekter för företagen".

Annons