Miljoner bortslängda på kasst E-handelssystem

E-handeln har letat sig in bland myndigheter, landsting och regioner. Men att gå över till elektroniska inköpssystem verkar inte helt enkelt. Nu får det elektroniska beställningssystem som Västra Götaland införde våren 2012, rejält med ris i en oberoende konsultrapport. Förutom skyhöga kostnader har e-handelsplatsen gjort arbetet mer ineffektivt.

Från den 1 juli 2014 ska alla svenska myndigheter med fler än 50 anställda ha gått över till digital beställning av varor och tjänster. Tanken är att myndigheterna ska få bättre koll på sina inköp, något som ska hjälpa till att spara drygt 3,2 miljarder kronor netto under de kommande nio åren.

Allt fler kommuner, landsting och regioner har också infört e-handel, men att gå över till elektroniska inköpssystem verkar inte vara helt enkelt. Något som bland annat den västsvenska sjukvården fått erfara. Regionens e-handelsplats får nämligen skoningslös kritik i en oberoende konsultrapport.

Annons

Målet med det elektroniska beställningssystemet för Västra Götaland, som infördes våren 2012, var att sänka inköpskostnaderna, effektivisera upphandling och administration och frigöra tid till vårdarbete och annan kärnverksamhet. Så har det inte blivit.

Problemen med den nya e-handelsplatsen ska ha startat direkt och kritik ska ha kommit från alla håll i regionens förvaltning, såväl inom sjukhusen som inom primärvården enligt Borås Tidning. Därför beställdes förra våren en särskild granskning av en utomstående expert. Och e-handelsplatsen fick inget bra betyg.

Det mesta gick fel

Först nu är rapporten offentliggjord och i den kan man läsa att det mesta som kunde gå fel gjorde det. Bland annat skulle inköpen i regionen kunna effektiviseras med en miljard kronor under en femårsperiod.

Antagandet var att tidsbesparingen skulle bli 74 procent för varje beställning. Uppföljningen med en personalenkät på Sahlgrenska Universitetssjukhuset visade dock att 85 procent av användarna istället fick lägga mer tid.

Driftskostnaden blev också mycket högre än beräknat. Drifts- och utvecklingskostnaden för femårsperioden 2013 till 2017 uppgår till 170 miljoner för marknadsplatsen. Att jämföra med cirka 48 miljoner som en standardiserad så kallad ”cloud-lösning” hade kostat.

Regionstyrelsen ska nu behandla rapporten och utreda förslaget att inleda upphandlingen av ett nytt system som helt ersätter den nuvarande marknadsplatsen. Ett nytt system kan dock vara på plats tidigast 2017.

Källa: BT.se

Annons
Annons