Minority Report för e-handel – ny tjänst tar in 10 miljoner kronor

E-handelsprofilen Anton Johansson bland investerarna.

Örebro-företaget Binary Brains har som mål att förutse framtiden. Det är dock inom en begränsad kontext som framtida försäljning hos en e-handlare. Information som dock kan vara mycket värdefull när man ska planera till exempel inköp.

Nu tar bolaget in tio miljoner kronor i riskkapital från en rad investerare. De som gått in i bolaget är Martin Börjeskog på Börjeskog Investment, Vida Nova Invest AB via Marcus Lindstedt och Anton Johansson på Grebban.

Annons

Pengarna ska inte oväntat gå till vidare produktutveckling och “intensifierad försäljning”.

Nästan alla beslut inom handel sker genom att titta på historisk data, väldigt lite baseras på välgrundad prediktion. Det är fortfarande så att de flesta interna rapporter, BI-system och styrelsematerial nästan helt saknar prediktion. När jag hörde talas om Binary Brains kände jag direkt att det här kommer att bli riktigt stort, med hjälp av AI-prediktion kan det inte bara skapa en helt ny dimension i ens analys utan även användas varje dag för att automatiskt optimera ens verksamhet, säger Anton Johansson, vd på Grebban, i ett pressmeddelande.

“Lika självklara som väderprognosen”

Målet med tjänsten sägs vara att göra e-handeln mer lönsam och hållbar. Jacob Kihlbaum, grundare och vd på Binary Brains, förklarar hållbarhetsaspekten.

Det viktigaste nyckeltalet för att optimera sin verksamhet är att känna till sin framtida efterfrågan, vilken om korrekt prognostiserad är en stark utgångspunkt för att skapa en mer hållbar handel. Vårt existensberättigande är att göra dessa insikter lika självklara och tillgängliga för alla konsumentinriktade verksamheter som väderprognosen är för småbarnsfamiljen, säger Jacob Kihlbaum.

Den nya tjänsten hoppas även kunna förutse hur nya produktlanseringar kommer att spela ut sig på marknaden, och därmed hjälpa till att planera inför dessa.

Annons