Mobila användandet ökar men E-handeln planar ut

E-handeln har planat ut och Internetanvändandet kryper allt längre ner i åldrarna. Det är några av de saker som konstateras i rapporten Svenskarna och Internet 2013. Den mobila boomen håller också i sig, men det är det nog knappast något som chockar en e-handlare.

I dagarna släppte .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, rapporten Svenskarna och Internet 2013 som sätter svenskarnas Internetanvändning under lupp. Och för alla e-handlare finns det en del intressant fakta att ta del av.

Enligt rapporten ökade e-handeln fram till 2007 med ett tiotal procentenheter per år, men nu har de däremot planat ut och ligger i stort sett på samma nivå som förra året. 2012 uppgav 84 procent av Internetanvändarna att de någon gång handlar på nätet, i år är den siffran 85 procent.

Annons

Osäkerheten över att betala med kreditkort på Internet fortsätter glädjande nog att minska. För tio år sedan var 58 procent skeptiska jämfört med dagens 19 procent. Andelen som uppger att de någon gång betalat via sms ligger kvar på samma nivå som förra året, 24 procent.

Varannan tvååring på nätet

I rapporten framgår också att den mobila boomen fortsätter. Andelen som kopplar upp sig på nätet med en mobiltelefon har ökat från 22 till 65 procent på bara tre år. 31 procent använder en surfplatta. Men den mobila utrustningen ersätter inte traditionella datorer utan fungerar som komplement. Bara 0,7 procent använder uteslutande mobil utrustning för att koppla upp sig.

Förra året stod pensionärerna för den största ökningen när det gällde e-handel. Men när det gäller det totala Internetanvändandet fortsätter det att krypa nedåt i åldrarna. I dag har nästan hälften av alla tvååringar, 45 procent, använt Internet någon gång. En utveckling som surfplattorna har förstärkt. Redan vid sex till sju års ålder är 90 procent Internetanvändare.

– Till skillnad från när Internet fick sitt stora genombrott i Sverige för nästan 20 år sedan verkar det nu vara de unga som driver på utvecklingen av det mobila Internet. Tydligast syns det i åldern 12-15 år. År 2011 hade 22 procent en smartmobil, 2012 var siffran 62 procent, och nu 2013 har 93 procent av 12-15 åringarna en smartmobil och 78 procent använder den varje dag, säger Pamela Davidsson som är chef för statistik och fakta på .SE.

Källa: Internetstatistik

Annons