Mobilkonverteringen ökar men kundkorgen minskar

Den tvåsiffriga tillväxten för e-handeln fortsätter även i Storbritannien. I februari växte e-handeln där med 13 procent jämfört med 2012. De senaste mätningarna visar samtidigt att den mobila handeln börjar mogna.

I den brittiska distanshandelsorganisationen IMRG:s senaste Capgemini-rapport ser vi att e-handeln fortsätter sin frammarsch. Detta med en tillväxt på 13 procent för februari.

Mer intressant är dock att tillväxten hos den mobila handeln verkar sakta in. Den växer fortfarande tresiffrigt, och för februari noterar man en tillväxt på 184 procent.

Annons

De senaste månaderna skall man dock ha sett en stark avmattning i tillväxten. För hela 2012 växte m-handeln med 304 procent och för december med 207 procent. I januari i år var det 193 procent och nu i februari hamnade det alltså på 184 procent.

Ökad konvertering

Samtidigt ökar konverteringen i den mobila handeln. Från att ha legat på 1 procent 2011 steg den under förra året och slutade på över 2 procent. Under 2013 har den stannat där och börjar närma sig 2,5 procent i snitt.

I Storbritannien, som ska vara ett av de mognare e-handelsländerna, verkar alltså även m-handeln närma sig en mer stabil tillvaro.

- Avmattningen i tillväxten av den mobila sektorn bör inte komma som en överraskning. Som med traditionella kanaler börjar konsumenten bli vana vid att använda sin smartphone och surfplatta för att handla, men återförsäljarna måste inse att mobil teknik är inte det ultimata motgiftet för eländet som upplevs i den fysiska handeln. Precis som en dator, är det helt enkelt en förlängning av ditt erbjudande, ännu ett vapen i din arsenal - när den kombineras med andra kanaler för att skapa en riktig multikanal-upplevelse, då är det ett mycket effektivt verktyg, säger Chris Webster, detaljhandelskonsult på Capgemeni.

Snittordern dalar

Det positiva är förstås att konverteringen inom den mobila handeln går upp. Något som säkerligen beror på fler mobilanpassade nätbutiker. Samtidigt som konverteringen stiger sjunker dock snittordern.

- Två månader in i 2013 håller sig den mobila konverteringen beundransvärt hög. Samtidigt sjunker den genomsnittliga kundkorgen och tycks vara på tillbakagång. Februari 2013 återspeglade en minskning med 14% i den genomsnittliga korgens storlek, jämfört med februari 2012. Orsaken bakom denna nedgång är mycket troligen att mobila konsumenter ökar sin "frekvens av köp", dvs att de köper mindre men oftare, säger Omid Rezvani, chef för mobila tjänster på eCommera.

Annons

Precis som med den ökade konverteringen sägs bättre mobila tjänster också ligga bakom den minskade snittordern. Folk känner sig helt enkelt bekvämare med att avsluta köp på mobila enheter och gör det oftare.

 

Källa: Press

Annons