Helg: Modejättarna svarar klimatexperten – går det att halvera textilbranschen?

Ohållbart med fast fashion, menar forskaren Gregory Peters.

Allvaret i situationen var påtagligt när FN:s klimatpanel IPCC släppte en ny rapport i början av förra veckan. I den slogs det bland annat fast att människans aktivitet har bidragit till den globala uppvärmningen.

I samband med det intervjuade Dagens Nyheter Gregory Peters, professor i kvantitativ klimatbedömning vid Chalmers tekniska högskola, om modeindustrin som är en av de sektorer som enligt DN står för “en betydande andel” av de utsläpp som svenskar orsakar. Tidningen berättar att textilkonsumtionen i Sverige varje år bidrar till 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter och jämför det med att alla personbilar i svensk vägtrafik tillsammans står för runt 10 ton.

Annons

Gregory Peters menar att produktionen och mängden plagg som tillverkas är avgörande för att modebranschen ska kunna minska sina utsläpp.

Det snabbaste sättet vi har att minska klimatpåverkan av klädesbranschen är att konsumera mindre, för merparten av påverkan händer innan plagget når våra garderober, säger han till Ehandel.

"Då som nu väldigt få som gick nakna"

I DN:s intervju förespråkar Gregory Peters en halvering i textilproduktionen, något han menar även skulle halvera branschens utsläpp. För Ehandel utvecklar han sitt resonemang och pekar ut fast fashion-trenden som en bidragande faktor till de höga utsläppen. Ständiga säsongsvariationer i kombination med billig produktion och ofta sämre kvalitet har helt enkelt lett till att vi köper fler plagg och använder varje plagg färre gånger, menar han.

Går man tillbaka bara till år 2000 så tillverkade vi hälften så mycket textil globalt, sett till den årliga mängden i kilogram per år. Går man till tidigt 80-tal var det hälften så mycket per person, och det var då som nu väldigt få som gick nakna.

Kan vi bara gå tillbaka drygt 20 år i tiden och inte producera mer textil än vad som gjordes då, kan vi alltså halvera textilbranschens utsläpp. Samtidigt har många modekedjor de senaste åren snarare fokuserat på så kallat “hållbara kollektioner” och cirkulära koncept än på att faktiskt dra ner på produktionen - åtminstone att döma av den information som man kommunicerat utåt.

Är det möjligt att halvera modeproduktionen? Och håller modeföretagen med om att det är det som krävs? Vi vände oss till ett antal aktörer för att få svar.

Först ut att återkoppla är NA-KD.

NA-KD är ett techbolag mer än ett traditionellt modebolag och vi har sedan start med hjälp av data jobbat med att optimera våra inköp för att få så lite överskott som möjligt. Nu har vi lagt in ytterligare en extra växel i detta arbete genom att producera majoriteten av våra varor i Europa där vi också har majoriteten av våra kunder. Vi tror på rätt mängd varor och mindre överskott samtidigt som vi arbetar med att minska klimatavtrycket på varje producerad vara, då den största klimatpåverkan är i produktionsledet, säger Anna Winde, hållbarhetschef på NA-KD.

Annons

Är det realistiskt för er att halvera mängden producerade plagg?

Det strävar vi efter och vår data stödjer teorin om att vi ytterligare kan halvera vårt överskott. Modeindustrin måste fortsätta att utbilda kunderna kring hållbarhet och hur vi tillsammans kan ställa om till en mer hållbar modekonsumtion. Vi älskar cirkulära affärsmodeller, vilket är anledningen till att vi lanserat NA-KD Circle och investerar tungt i det.

"Kanske inte realistiskt på kort sikt"

Kristina Lukes, vd för Nelly.com, anser att branschen behöver “testa nya grepp”.

Att nyproducera från ”nytt” material behöver minskas med hjälp av flera initiativ, säger hon.

Delar du bilden av att det är en minskning i produktionen som krävs?

Vi tror inte att det handlar om en lösning utan en kombination av många initiativ som behövs för att sträva mot en hållbar mode-affär. Att styra mot att producera mer enligt behov och undvika överlager är viktigt och därför ett av våra absolut viktigaste mättal. Initiativ som att arbeta med mer miljövänliga material i produkter och i förpackningar, öka andelen fossilfria transporter, och att öka andelen förnyelsebar energi i produktion är ytterligare initiativ. Att arbeta tillsammans i hela branschen, speciellt för oss mindre aktörer i ett globalt perspektiv, och att våga testa innovativa lösningar kommer att bli avgörande för gemensam framgång.

Lindex hållbarhetschef Anna-Karin Dahlberg är inne på en liknande linje.

Då den största delen av ett modeföretags klimatpåverkan kommer från råmaterial och produktion av plagg är minskad produktion en del av lösningen, såvida inte leverantörskedjan helt ställer om till förnybar energi samt blir mycket mer effektiv i sin energikonsumtion. Lindex har satt ett mål att vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 50 procent till 2030. I vår plan ingår en kombination av ovan faktorer samt andra åtgärder som tex mer hållbara materialval, förnybar energi i hela vår egen verksamhet samt mer hållbara transporter.

Är det realistiskt för er att halvera mängden producerade plagg?

Att halvera mängden producerade plagg med bibehållen omsättning är kanske inte realistiskt på kort sikt men en framtida affär behöver till viss del bestå av cirkulära affärsmodeller som inte involverar nyproduktion av varor.

Behöver hitta nya värden

Gina Tricot har arbetat under de senaste åren med att dra ner på produktionen och istället satsa på bättre kvalitet och mer hållbara material och produktionstekniker, berättar Emma Garrote, Global Production & Sustainability Manager på företaget.

Vi arbetar också för att hitta nya vägar framåt samt alternativ till vår traditionella produkt som till exempel remake och vintage, säger hon, och tillägger:

Att producera färre plagg är en KPI för oss sedan några år tillbaka, se gärna mer i vår hållbarhetsredovisning. Vår strategi är att producera färre men bättre produkter som tål att användas länge, och gärna av flera användare.

Flera av aktörerna lyfter satsningar på secondhand som steg på vägen till en mer hållbar produktionskedja. Och det är klart, om en utbyggd secondhand-verksamhet leder till att färre köper nytt och att det därmed produceras färre plagg, så har det ju haft effekt. Utmaningen är förstås att mer secondhand-shoppande inte per automatik leder till att färre nya plagg produceras.

Gregory Peters lösning går ut på att modeföretagen behöver bli bättre på att kommunicera andra värden än nya trender och kollektioner. Det som behövs är en affär runt plagg som håller länge och som kunderna dessutom vill bära under en lång tid.

Vi frågade modeföretagen hur ett sådant värde och en sådan affär skulle kunna se ut hos just dem.

Vi arbetar högst prioriterat med frågan och strävar efter att bli en av en procent mest hållbara modevarumärkena i världen. Vi vill att kunderna ska välja oss framför andra, för att vi strävar efter att producera på ett mer ansvarsfullt sätt och samtidigt uppmuntrar vi våra kunder att sälja och köpa begagnade NA-KD-plagg på NA-KD Circle. Ju fler konsumenter som börjar ställa om till ett mer hållbart sätt att konsumera mode på, desto lättare kommer det vara för oss som företag att investera ännu mer i omställningen, säger Anna Winde på NA-KD.

Jag håller med Gregory om att vi inte bara kan fokusera på att sälja plagg. Nellys vision handlar om att ”celebrate the fab you” – det vill säga att få vår unga målgrupp att känna sig “fab”. Det gör vi i dag genom att inspirera i vårt community, i våra kanaler och på vår sajt men även genom de produkter som vi säljer. Vår kund värderar inspirationen och närvaron i vårt community högt och jag tror att det finns andra sätt att skapa värde på till henne som inte bara handlar om att sälja en fashionprodukt, svarar Kristina Lukes.

Uthyrning ett alternativ

Lindex meddelar att “cirkulära affärsmodeller som till exempel uthyrning av plagg, secondhand och tjänster behöver vara en del av en framtida affär” och Gina Tricot tar upp uthyrning som ett alternativ.

Gina Tricot har sedan 2019 uthyrning i tre svenska butiker och online via tredje part, Gemme Collective. Vi är mycket stolta över vårt “rent”-koncept och ser potential att utöka, nu förhoppningsvis post corona, till fler butiker. Det finns fler alternativa cirkulära affärsmodeller – till exempel har vi också ett samarbete med Beyond Retro i tio butiker runt om i Norden där vi säljer vintage; handplockade plagg som passar våra trender och säsonger, säger Emma Garrote, och avslutar:

Förändringar kan ofta leda till något positivt som kan innebära nya affärsmöjligheter och det är något vi vill ta vara på.

Ehandel har även sökt H&M och RevolutionRace.

Annons