Moms vid försäljning till andra länder

Många e-handlare vet inte om att när de säljer varor eller tjänster till privatpersoner i andra EU länder kan de bli momsregistreringsskyldiga i de länderna. Det händer när deras omsättning överskrider tröskelvärdet för omsättning den senaste 12 månadersperioden i det EU land man sålt till.

 

Annons

När e-handlaren blir skyldig att redovisa moms i ett annat land så är det just en skyldighet. Att man fortsätter att fakturera med svensk moms blir fel och hjälper inte. Man anses helt enkelt sälja svart i det andra landet, något som givetvis inte är bra. Följden blir att man felaktigt betalar in svensk moms i Sverige och bygger upp en skatteskuld i det andra landet. För varje vara som säljs skall en viss summa betalas in till staten. Fram till dess att man börjar göra rätt byggs summan på för varje såld vara. Ovanpå allting läggs sedan till ränta och dryga straffavgifter. Det kan alltså bli väldigt dyrt att göra fel.Många som upptäcker att de är momsregistreringsskyldiga frågar sig hur ett annat lands skattemyndighet kan få reda på att just de säljer till deras land? Kanske är det värt att chansa på att ingen upptäcker att man har omsättning i ett annat land? De olika skattemyndigheterna har självklart arbetat fram ett stort antal olika metoder att hitta omsättning. En av de metoderna är via skatterevision, de kan även följa varuflöden med mera. Men varför hålla på och fuska med moms i andra länder när man absolut inte vill göra det i Sverige? Det blir ju inte mindre fel för att myndigheten ligger lite längre bort. Lösningen är också relativt enkel. Man genomför en momsregistrering och redovisar löpande sin försäljning i det landet. Kan man inte själv så anlitar man en konsult. Det bör man ha råd med när man kommit upp i tröskelvärdena för omsättning i respektive land.Nedan kan Ni se mer om vad den svenska skattemyndigheten skriver på sin hemsida om det här samt vilka tröskelvärden som gäller i de olika EU-länderna. Tänk på att det gäller den senaste 12 månadersperioden. Har Ni frågor kring detta ämne eller önskar att vi skriver mer om det så skriv era frågor/önskemål i en kommentar nedan så tar vi upp dem i en ny artikel. Tröskelvärden vid distansförsäljning(Källa Skatteverkets hemsida 2011-05-24)Med distansförsäljning menas att en vara transporteras av säljaren eller för säljarens räkning från ett land inom EU:s mervärdesskatteområde till en köpare i ett annat land inom EU:s mervärdesskatteområde, när varan inte ska beskattas hos köparen. Postorderförsäljning och Internethandel är exempel på distansförsäljning. I varje medlemsland fastställs en så kallad omsättningströskel. När försäljningen från Sverige till en inte skattskyldig köpare i ett annat EU-land överskrider det värdet, blir den svenske säljaren skattskyldig till moms i det landet. Där ska han registrera sig till moms och lämna momsdeklarationer. Omsättning under tröskelvärdet beskattas som omsättning inom Sverige.För nya transportmedel, t.ex. bilar, eller punktskattepliktiga varor, t.ex. cigaretter, gäller särskilda regler.Tröskelvärden för omsättning vid distansförsäljning inom EG i januari 2009

Medlemsland Omsättningströskel Värde i euro

Belgien
35 000 EUR
 

Bulgarien
70 000 BGN
35 791 EUR

Cypern
35 000 EUR
 

Danmark
280 000 DKK
37 551 EUR

Estland
550 000 EEK
35 151 EUR

Finland
35 000 EUR
 

Annons

Frankrike
100 000 EUR
 

Grekland
35 000 EUR
 

Irland
35 000 EUR
 

Italien
35 000 EUR
 

Lettland
24 000 LVL
34 433 EUR

Litauen
125 000 LTL
36 203 EUR

Luxemburg
100 000 EUR
 

Malta
35 000 EUR
 

Nederländerna    
100 000 EUR
 

Polen
 160 000 PLN
44 426 EUR

Portugal
35 000 EUR
 

Rumänien
118 000 RON
32 702 EUR

Slovakien
35 000 EUR
 

Slovenien
35 000 EUR
 

Spanien
35 000 EUR
 

Storbritannien
70 000 GBP
71 854 EUR

Sverige
320 000 SEK
33 869 EUR

Tjeckien
1 140 000 CZK
43 420 EUR

Tyskland
100 000 EUR
 

Ungern
 8 800 000 HUF
34 671 EUR

Österrike
100 000 EUR
 


Vad är delningslänkar?

Författaren till artikelnStefan Ekmark är sälj och marknadschef på Svea VAT Adviser AB. Svea Ekonomi koncernen är en av Sveriges ledande organisationer inom området internationell momshantering via bolaget Svea VAT Adviser. Inom gruppen finns även andra företag kända för e-handlare såsom exempelvis SveaWebpay.

Annons