Mycket säkrare E-handel inom EU, enligt ny rapport

Enligt en ny rapport, ifrån European Consumer Centre, har det blivit betydligt säkrare att handla på nätet än för åtta år sedan. Rapporten som går under det korta namnet "Online Cross-border Mystery Shopping - State of the e-Union" är en uppföljning av en liknande rapport som utfördes 2003 där man testade tillförlitligheten i leverans ifrån olika e-handlare.

Rapporten baseras på provköp av 305 varor i 29 länder. Resultatet blev godkänt och 94 procent av produkterna levererades. Samma siffra ifrån 2003 var 66 procent. 86 procent av beställningarna levererades inom 14 dagar.

Annons

Ett av de största hindrena för e-handlarna, inom EU, sägs vara deras ovilja att sälja till konsumenter i andra länder. E-handlarna sägs även sakna en del information som krävs enligt lag. Vid 63 procent av köpen saknade t.ex. nätbutiken information om reklamationsrätten.

I nittio procent av köpen ersattes dock konsumenten ekonomiskt något som var avsevärt bättre än 2003, då endast 68 procent fick pengarna tillbaka. I mer än hälften av fallen ska dock köparen inte blivit ersatt för den ursprungliga fraktkostnaden något som Konsumentverket skriver att e-handlarna måste bli bättre på.

Läs mer här hos Konsumentverket där ni även finner rapporten i sin helhet. Rapporten avslutas med följande:

Our advice to consumers is “be prepared, not scared!”

Vilket vi förmodligen kan hålla med om, i alla fall om man ska shoppa hej vilt inom EU.

Annons