Myndigheten fönstershoppade råttgift på Amazon.se och CDON

"Otillåtna biocidprodukter".

Kemikalieinspektionen har undersökt tillgången av otillåtna råttgift och insektsmedel på Amazon.se, Cdon och Fyndiq. Myndigheten kontrollerade totalt 57 annonser från 35 företag.

Man genomförde tillsyn av rått- och musmedel samt olika sorters insektsmedel som såldes på tre stora svenska e-handelssidor. När Kemikalieinspektionen följde upp tillsynsarbetet några månader senare hade tio av 24 företag fortfarande otillåtna biocidprodukter i sitt sortiment, trots myndighetens anmärkning, skriver Kemikalieinspektionen.

Annons

55 otillåtna produkter hittades under testet som genomfördes i slutet av 2022. Ett stort problem var också att man inte använde korrekt märkning på många av produkterna.

74 procent av de kontrollerade annonserna saknade den obligatoriska fras om att använda biocidprodukter med försiktighet som krävs vid försäljning av biocidprodukter, skriver myndigheten.

Amazon verkar ha en rutin på plats för märkning

16 procent av annonserna innehöll även vilseledande information i form av uttryck som exempelvis ”miljövänligt” och ”ogiftigt”. Sådana påståenden ska vara otillåtna för biocidprodukter. Och sedan slutet av 2019 finns det inte längre några mus- och råttmedel som är godkända för konsumentanvändning i Sverige, meddelar myndigheten.

Bekämpningsmedel som säljs måste vara godkända. Det är viktigt att konsumenter får information om produkternas eventuella faror och hur de ska användas. Otillåtna eller felaktigt använda bekämpningsmedel kan innebära risker både för hälsa och miljö, säger Johanna Stigwall, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Enligt rapporten ska samtliga marknadsplatser agerat snabbt och tagit bort annonserna när Kemikalieinspektionen kontaktat dem angående de otillåtna produkterna.

Tolv av de svenska företagen blev åtalsanmälda för att ha sålt icke godkända biocidprodukter. Tillsynsärendena avslutades efter det att de otillåtna biocidprodukterna tagits bort och det säljande företaget haft möjlighet att yttra sig gällande bristerna, skriver myndigheten i rapporten.

Majoriteten av säljarna var dock från ett annat land och där har man valt att inte följa upp ärendet eftersom myndigheten saknar jurisdiktion och påföljden som mest kan bli företagsbot.

Annons

Annons