Myndigheten kräver bättre fraktmärkning: “Inte alltid tydligt”

Hoppas på frivillig uppmärkning.

Dagen efter att Svanen meddelat att deras kommande märkning för frakt är ute på remiss, så meddelar nu myndigheten Trafikanalys att en tydligare uppmärkning krävs inom e-handeln.

Myndigheten menar att det finns ett behov av tydligare och mer riktad information till konsumenter om hållbara leveranser vid e-handelsköp.

Annons

Ofta möts en e-handlande konsument av olika leveransval som vart och ett kan lova miljömässig hållbarhet. Men det är inte alltid tydligt vad leveransalternativen egentligen innebär. I sämsta fall kan det betyda en osäkerhet som får konsumenten att inte välja miljömässigt hållbara leveransval, skriver Trafikanalys.

Faktum är att Trafikanalys även nämner den kommande Svanenmärkningen.

LÄS ÄVEN: Snart är Svanenfrakten ett faktum i e-handelskassan

Problemet med otydlig hållbarhetsinformation har uppmärksammats av branschen själva och det pågår initiativ med en Svanenmärkning och överenskommelse om fossilfria leveranser, skriver myndigheten.

Nu vill man att information om hållbara leveransval förstärks hos e-handelsföretagen. Och i ett första steg att det sker på frivillig väg.

För att fler ska välja hållbara leveransval menar vi att begrepp och märkningar måste definieras och förklaras bättre för konsumenterna, säger Sara Berntsson, projektledare på Trafikanalys.

Trafikanalys föreslår informationsinsatser på följande platser:

  • I direkt anslutning till e-handelsköpet i webbutikens kassa. Hållbara leveransval bör rangordnas först och vara förvalda. Här bör också lättillgänglig information finnas om vad leveransvalet innebär, och information om vilken miljöpåverkan onödiga returer har.
  • Liknande information bör också finnas tillgänglig på e-handlares och transportörers webbplatser.
  • En samlad, lättillgänglig och oberoende konsumentinformation om hållbara leveransalternativ bör också finnas hos en neutral aktör, exempelvis en befintlig myndighet.

Annons
Annons