Myndigheten kräver svar från Postnord – ”följa upp kraven”

Logistikjättens varannandagsutdelning granskas vidare.

Postnord har länge flaggat för behovet av att gå över till varannandagsutdelning av brev och igår, måndag, inleddes pilottester av den nya modellen. Förslaget har tidigare stött på kritik från flera håll och nu återstår det alltså att se hur det fungerar i praktiken.

Den svenska postmarknaden genomgår stora förändringar och det är rimligt att Postnord får möjlighet att anpassa sin verksamhet utifrån detta. PTS ser därför positivt på att Postnord testar en ny produktionsmodell. Men det är mycket viktigt att testet genomförs med bibehållen kvalitet och att Postnord även fortsättningsvis lever upp till de krav som åligger operatören, sa Emma Maraschin, chef för postfrågor hos Post- och telestyrelsen, tidigare i år.

Annons

Nu begär PTS, som sedan tidigare inlett en tillsyn kring Postnords förberedelser, att logistikjätten inkommer med resultaten från testerna i Lund.

Syftet med redovisningen är att PTS ska få underlag för att bedöma om Postnords postverksamhet i de berörda testområdena lever upp till postlagens krav på tillförlitlighet och för att följa upp att kraven på befordringstider i postförordningen efterlevs, skriver myndigheten.

Deadline för en preliminär redovisning är den 16 november, medan slutlig redovisning ska ha inkommit till PTS den 4 december.

Värt att notera är att den nya utdelningsmodellen bara gäller "vanliga brev".

De paket som i dag levereras till din postlåda eller till ombud kommer att delas ut varje dag som tidigare. Det gäller också post till postboxar och expressförsändelser, skriver Postnord.

Man redovisar även utförligt på sin hemsida hur varannandagsutdelning kan fungera i praktiken. Där beskrivs hur område ett har utdelning på måndagar, onsdagar och fredagar, medan område två har på tisdagar och torsdagar. Nästkommande vecka byter sedan områdenas utdelningsschema plats.

Om pilottesterna i Kävlinge och delar av Lund blir framgångsrika kommer de i början av 2021 att utökas till hela Skåneregionen, för att sedan successivt rullas ut över hela landet.

Annons
Annons