Myndigheten larmar efter e-handelsgranskning – ”finns en risk”

Pekas ut i ny rapport.

"Det finns flera potentiella konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige". Den slutsatsen drar Konkurrensverket  i en ny rapport efter att ha granskat konkurrenssituationen mellan olika digitala plattformar. Myndigheten konstaterar att det för närvarande finns "ett antal viktiga begränsningar" i hur det för närvarande fungerar med konkurrensen.

Det finns en risk att etablerade digitala plattformsföretag agerar på ett sådant sätt att de hindrar alternativa lösningar att växa fram. Det kan leda till svagare konkurrens, vilket i förlängningen drabbar konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Annons

Konkurrensverket har totalt studerat 16 olika digitala plattformar som till exempel CDON, Tradera, Storytel och Foodora, men även Apple, Google och Facebook. Bland de brister som identifierats finns att plattformar kan ha "starka incitament att hindra användare att byta till konkurrerande leverantörer", vilket "riskerar att skapa en situation där andra alternativ får så svårt att hävda sig att konkurrensen upphör". Resultaten ligger i linje med vad tidigare studier, inte minst på EU-nivå, har visat.

Det fanns dock stora skillnader mellan olika företag och plattformar.

Med utgångspunkt i den undersökning som Konkurrensverket har genomfört finns det skäl att utreda vilka ytterligare regler som behövs för att hantera konkurrensproblem på svensk nivå, säger Rikard Jermsten.

LÄS ÄVEN: E-handeln granskas - CDON, Elgiganten och Afound utvalda

Annons