Myndigheten vill klämma åt e-handlarnas marknadsföring

"Tricks för att få konsumenten att agera på ett visst sätt".

Konsumentverket är bekymrade över hur vi dras in omedvetet i konsumtion via sofistikerade, digitaliserade affärsmetoder. I rapporten "Konsumtion på villovägar", som lämnades in till regeringen i tisdags, visar myndigheten på att det är allt svårare att göra medvetna val och även att shoppa hållbart.

Bland annat nämner Konsumentverket att de tror att det finns ett glapp, där kunder inte förstår hur mycket data som egentligen samlas in från dem. Eller hur det används.

Annons

I rapporten lyfts bland annat hur användargränssnitt medvetet designas för att styra och påverka konsumenters val. Dessa åtgärder kallas ibland för "dark patterns" och kan handla om förkryssade val som, många gånger, inte är till konsumentens fördel eller andra tricks för att få konsumenten att agera på ett visst sätt, säger Emy Gustavsson, internationell handläggare på Konsumentverket, till Ehandel.

Konsumentverket säger att det vi uppfattar som ett eget val i flera fall bara är resultatet av en "raffinerad och styrd process".

Det kan även handla om riktad reklam som bygger på konsumenters data inklusive deras beteenden, vilket gör det svårare för konsumenten att värja sig mot marknadsföringen. Riktad reklam kan dessutom uppfattas som påträngande och integritetskränkande, fortsätter hon.

"Riktad reklam problematiskt"

Myndigheten menar att lagstiftningen inte hängt med i utvecklingen och att det har skapat en marknad som gynnar företagen på konsumenternas bekostnad. De vill att balansen mellan konsumenten och företagen korrigeras med ett starkare konsumentskydd. Och att lagstiftaren utgår från beteendevetenskapliga insikter för mer träffsäkra insatser.

Vill ni se att man lagstiftar bort annonser och reklam som riktas direkt till konsumenten?

Konsumentverket har inte föreslagit ett förbud mot riktad reklam. Däremot har myndigheten identifierat riktad reklam som problematiskt för konsumenter eftersom det bland annat ger företagen möjlighet att utnyttja konsumenters sårbarheter på ett helt annat sätt än tidigare. Konsumentverket lyfte även behovet av en översyn av insamling av konsumenters data, och hur den till exempel ska få användas i kommersiella syften såsom riktad reklam, säger Emy Gustavsson.

Annons