Nära 70 procent av B2B-marknaden nu digital: “Stark vilja”

Jättarna extra positiva.

Det är åttonde året i rad som Litium släpper sin e-handelsrapport med fokus på B2B-företag. Rapporten baseras på svar från över 900 nordiska B2B-företag och årets upplaga ska visa på “en växande optimism”.

I år ser vi hur B2B-företagen är klart mer optimistiska jämfört med förra året. Det finns en stark vilja och drivkraft att växa den digitala B2B-affären. Drivkrafterna bakom en satsning på digital handel har också förändrats över åren. Från att ha haft interna förbättringar i fokus riktar man nu blicken utanför det egna företaget, säger Malin Bodolla, marknadschef på Litium och ansvarig för studien.

Annons

68 procent av de tillfrågade driver idag försäljning via digitala kanaler av olika slag och av dessa är det 40 procent som driver en mer traditionell e-handel. Av de som säljer via digitala kanaler så förväntar sig 71 procent att den digitala försäljningen kommer att öka de närmaste tre åren.

Så många som 68 procent räknar med tvåsiffrig tillväxt, skriver Litium.

Och de riktigt stora företagen är ännu mer positiva. Bland företagen med en omsättning över 580 miljoner kronor (€50M) så är det 81 procent som räknar med att den digitala handeln kommer att växa.

Värt att nämna är också att av de företag som säljer via digitala kanaler så är nära en tredjedel av deras försäljning digital.

Vad händer då med de B2B-företag som inte har någon digital försäljning idag? Jo, av dessa så är det en fjärdedel som planerar att lansera en e-handel inom tre år.

Annons