Nästa E-handelsinvestering ligger nära för er läsare

De flesta som besökte oss för några veckor sedan blev mottagna av ett popup-fönster (alltid uppskattat) som bad dem att svara på några frågor. För att inte ni som svarade ska känna att ni gjorde det förgäves, tänkte vi nu delge vad vi fått reda på via enkäten.

Totalt svarade 1175 personer på vår enkät som försökte lista ut vilka som faktiskt besöker Ehandel.se. Som alltid bör man ta enkät-statistik med en nypa salt men vi tänkte nu delge några intressanta punkter.

Förstagångsbesökarna var ganska många, hela 57 procent, vilket förmodligen beror på att vi växer ganska fort.

Annons

Det är mest män som besöker sidan, men 40 procent är faktiskt kvinnor. Medelåldern är ganska hög, förmodligen för att vi snackar affärer vilket är lite vuxet. En tredjedel är mellan 30-39 år och en fjärdedel mellan 40-49 år.

Investeringar ligger nära för många

Över en tredjedel av de tillfrågade (36 procent) svarade att de skulle investera i sin e-handel inom 1-3 månader. Den vanligaste investeringen ska vara i e-handelsplattform och sedan betallösningar.

Och när det kommer till inköp av e-handelstjänster så säger hela 86 procent att flexibilitet inför framtiden är det viktigaste kravet.

Inte bara mindre aktörer

Strax över en tredjedel av besökarna är egenföretagare. Sedan är det relativt blandat med marknadsförare, säljare, studenter med flera. De med en VD-befattning står dock för 11 procent av besökarna.

De flesta verkar omsätta under 5 miljoner men hela 14 procent svarade att deras företag omsatte 50 miljoner eller mer. Vi har alltså en del jättar bland läsarna. De vanligaste svaren var dock upp till 250 tusen eller mellan 1-5 miljoner i omsättning.

 

Annons

Företaget Userneeds genomförde undersökningen. Totalt har 63218 personer haft möjlighet att delta under perioden 15-02-2013 till den 15-04-2013. Under denna period har 1175 personer valt att delta i undersökningen, vilket utgör en svarsprocent på 1,86 procent.

Annons