Nätapoteken rasar – myndigheten svarar på kritiken: ”Inget nytt”

"Ett läkemedel kan vara livsfarligt".  

Tonen blir allt hätskare mellan nätapoteken och Läkemedelsverket. Det handlar om hur läkemedel ska få skickas hem till apotekskunder.

Läkemedelsverket vill införa krav på legitimering vid hemleverans av receptbelagda läkemedel från nätapotek. Myndigheten har nämligen fått signaler om att e-handelspaket med läkemedel försvinner och/eller stjäls i vissa fall – från brevlådor och utanför dörrar i trapphus. Förslaget är nu ute på remiss.

Annons

"Hade 22 mil"

Två av remissinstanserna utgörs av Sveriges apoteksförening och Apotea. De anser att förslaget går för långt och kräver en noggrannare utredning. I nuläget bygger signaler om paket som hamnar i orätta händer på hörsägen, hävdar de. Det kan också slå hårt mot framför allt äldre på landsbygden.

Jag har ett exempel med en Apotea-kund som hade 22 mil till sitt ombud tur och retur. Det är liksom orimligt att han ska åka och hämta ett paket alvedon, för att någon eventuellt skulle kunna sno paketet ur hans brevlåda, sa Pär Svärdson till Ehandel på måndagen.

LÄS ÄVEN: Apotea-VD:n sågar lagförslaget – här är hans lösning

Efter Ehandels intervju med Pär Svärdson har vi även mottagit flera mejl från upprörda läsare. Flera oroar sig för just försämrad service på landsbygden.

Ska de äldre inte få använda modern teknik och bekväma leveranser? Det här är en service och välfärdsfråga, skriver exempelvis en läsare upprört.

Myndighetssverige funkar ju kanonbra, skriver en annan läsare ironiskt och tillägger att hemleveranser av läkemedel i dagsläget fungerar otroligt smidigt.

"Ställer högre krav"

Nu svarar Läkemedelsverket på kritiken.

Först och främst ett förtydligande. Läkemedelsverket vill inte förbjuda hemleveranser av läkemedel, men med de föreslagna föreskriftsändringarna ställer de betydligt större krav på hur hemleverans av läkemedel får gå till, säger Thomas Ekelund, pressansvarig på Läkemedelsverket.

Annons

Vad är syftet med de föreslagna ändringarna? 

Läkemedelsverkets förslag syftar till att öka förutsättningarna för att alla ska få sina läkemedel på ett säkert sätt, oavsett om det sker över disk på ett fysiskt apotek eller via leverans från ett nätapotek. Genom att införa legitimering i samband med leverans säkerställs, enligt Läkemedelsverkets uppfattning, patientsäkerheten. Krav på legitimering är inget nytt. Viktigt att understryka är att det dock rör sig om ett förslag som nu skickats på remiss.

Han betonar också att de nya riktlinjerna bara skulle gälla receptbelagda läkemedel – och pekar på att narkotikaklassade mediciner redan omfattas av legitimationskrav.

Ser ni risker för en serviceförsämring för exempelvis äldre apotekskunder på landsbygden?

I Sverige är skyddet för patienten starkt. En del i det är skyddet av enskilda personers patient- och sjukdomsuppgifter. Detta för att säkerställa att läkemedel och personuppgifter inte hamnar i orätta händer. Ett läkemedel kan vara livsavgörande för en patient, och livsfarligt för en annan person. Förslaget är att det ska krävas legitimering vid överlämnandet. Redan idag levereras varor som kräver identifiering vid leverans, såsom tobak och alkohol.

"Vi vill bidra till fortsatt digitalisering"

Thomas Ekelund tycker samtidigt att näthandeln har underlättat livet för människor som har svårt att ta sig till affären eller till ett apotek, inte minst i glesbygden. Det är något som hela Läkemedelsverket ser positivt på.

Vi vill givetvis bidra till fortsatt digitalisering men vi måste samtidigt värna om patientsäkerheten. Samtidigt är det Läkemedelsverkets ansvar att se till att apoteken uppfyller kraven för att säkerställa patientens integritet och säkerhet, konstaterar han.

Ser ni andra lösningar till ett förbud för hemleveranser om mottagaren inte är hemma och kan legitimera sig?

Detta är ett förslag som nu har varit på remiss. Läkemedelsverket kan konstatera att engagemanget hos remissinstanserna har varit stort och många har svarat utförligt, däribland Apotea och Early Bird. Läkemedelsverket analyserar nu remissvaren och kommer att utvärdera dessa.

Totalt har 30 remissinstanser fått tycka till.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 september 2023. Datumet för ikraftträdande föreslås mot bakgrund av att tillståndshavarna ska ha tid för att göra nödvändiga ändringar i sin verksamhet utifrån de föreslagna kraven, avslutar Thomas Ekelund.

Annons