Nätapoteken står för en femtedel av omsättningen

"Går emot trenden i övrig detaljhandel".

Apotekens försäljning ökade under 2022, men lönsamheten i branschen är fortsatt låg. Det visar nya siffror från Sveriges Apoteksförening.

Enligt deras årliga branschrapport uppgick den samlade försäljningen, för de nio bolag som ingår i sammanställningen, till cirka 70 miljarder kronor under 2022. En ökning med med 6,8 procent jämfört med 2021.

Annons

Tillväxten skedde i e-handeln och fysiska butiker. Det är en skillnad från pandemiåren 2020 och 2021. Då skedde all tillväxt i e-handeln, skriver man i rapporten.

Lönsamheten är dock inte så mycket att skriva hem om. Rörelsemarginalen landade på blygsamma 1,8 procent.

Tredje sämst i Europa

Man kan även konstatera att apotekstätheten mätt i antal apotek per invånare har minskat de senaste åren. Både på grund av en ökad befolkningsmängd, men även för att antalet apotek minskar. 2022 fanns det 1 407 apotek i landet och Sverige har därmed den tredje lägsta apotekstätheten per antal invånare i Europa.

Svensk e-handel levererar dock och de sju online-apoteken stod för 20 procent av omsättningen. Mätt i antalet sålda varor stod e-handeln för 30 procent.

Att försäljningen ökade i apotekens e-handel går emot trenden i övrig detaljhandel, där e-handeln har minskat märkbart säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Annons