Näthandeln från mobila enheter fortsätter att öka

Enligt en ny undersökning fortsätter nätkonsumenterna att handla från sina mobila enheter. Under det senaste året ökade e-handeln från surfplattor med 34,7 procent och smartphones med 59,2 procent. Totalt står mobila enheter i dag för nästan en femtedel av e-handeln.

Under perioden juli 2012 till juli 2013 ökade näthandeln från smartphones med 59,2 procent enligt en ny undersökning gjord av Branding Brand. En teknikleverantör av mobil e-handel som analyserat siffrorna från ett antal av sina kunder.

2012 stod smartphones för 2,7 procent av den totala näthandeln, ett år senare ligger den nivån på 4,3 procent. Under samma period ökade även näthandeln från surfplattor. Från 9,5 procent till 12,8 procent, en total ökning med 34,7 procent.

Annons

Även ”fönstershoppingen” från mobila enheter ökar. Antalet besök på e-handelssajter från smartphones ökade från 13,9 procent till 21,4 procent. Surfplattorna står i dag för 13,3 procent av besöken, upp från 9,8 procent.

Apple fortfarande dominant

Men även om antalet sälj och besök från stationära och bärbara datorer minskar så ökar konverteringen enligt Branding Brands undersökning, från 1,91 procent till 1,96 procent. Även konverteringen från smartphones ökar något, från 0,38 till 0,43 procent. Surfplattor gör en ökning från 1,44 till 1,46 procent.

Och precis som tidigare rapporter är det fortfarande Apple och iOS som står för den största andelen trafik till e-handlare. Iphone står i dag för 66,8 procent medan Android kommer på andra plats med 30 procent. Andra operativsystem skramlar ihop till 3,2 procent av besöken.

När det gäller gjorda köp står Iphone för hela 75,4 procent av intäkterna och Android för 22,5 procent. När det gäller surfplattor är det ännu större fördel Apple. Här står deras Ipad för 94,3 procent av trafiken, och 98,8 procent av försäljningen.

Källa: Internet Retailer

Annons