Näthandeln med mat ökade kraftigt under 2012

Försäljningen av mat på nätet fick rejält med fart under 2012. Handeln med mat på nätet ökade med 30 procent och under förra året handlade 17 procent av svenskarna mat på nätet. Det snabbast växande konceptet är den färdiga matkassen, det visar en rapport från Svensk Distanshandel.

Den svenska e-handeln omsätter idag nära 32 miljarder kronor. Men även om e-handeln ökat i stort, har trenden varit att en relativt liten andel av konsumenterna handlar mat på nätet. Det senaste året visar däremot att även den branschen tagit fart.

Försäljningen av mat på nätet beräknas 2012 ha uppgått till 1,9-2,6 miljarder kronor. Något som motsvarar drygt 6-8 procent av den totala e-handeln, och knappt 1 procent av totala livsmedelshandeln i stort. Det är en ökning med cirka 30 procent sedan föregående års mätning då omsättningen uppskattades till 1,5-2 miljarder kronor.

Annons

– Det senaste årets starka utveckling visar att matförsäljningen på nätet har blivit en allt populärare del av den svenska dagligvarumarknaden. Branschen är fortfarande i en utvecklingsfas, men eftersom allt fler provar att handla mat på nätet, och de flesta väljer att fortsätta, tror vi på en snabb tillväxt, säger Nadine Jones Pioud, Kanslichef på Svensk Distanshandel.

Färdiga lösningar populärast

Mat på nätet brukar delas upp i tre olika kategorier. Den fullsorterade dagligvarubutiken, nischade butiker som är specialiserade på enstaka varor, samt färdiga middagslösningar där ingredienser och recept ingår som en paketlösning.

Den sistnämnda kategorin är också den som det senaste året blivit den populäraste och vanligaste typen av matinköp.

Att handla mat på nätet är vanligast i Stockholmsområdet och i åldern 23-35 år. De största fördelarna med att handla mat på nätet anses vara att man får maten levererad hem till dörren och slipper släpa tunga matkassar. Att vinna tid och möjligheten att beställa varorna vilken dag och tid på dygnet man vill är andra fördelar som många anger.

– En utmaning för de aktörer som säljer mat via nätet är att många konsumenter vill kunna se och känna på matvarorna innan köpet. Men faktum är att 80 procent av nätkunderna svarar att kvalitén på maten är lika bra eller till och med bättre än om de hade valt den själv, säger Nadine Jones Pioud.

Källa: Press

Annons