NetOnNet accepterar Sibas budplikts-bud

NetOnNets, och framförallt dess styrelses, försök att undvika ett övertagande av Siba har misslyckats. Sextio procent av de resterande aktierna är nu i Sibas händer, efter att dess ägare accepterat budplikts-budet. Detta gör att Siba kontrollerar 90 procent av NetOnNets aktiekapital.

Siba förlänger även sitt bud, efter NetOnNets vädjan, till den 18 mars för de resterande tio procenten som ännu inte accepterat. Efter den 18 mars väntar dock tvångsinlösen av de resterande aktierna med resultat att NetOnNet blir helägt av Siba-familjen och deras holdingbolag Waldir. NetOnNet kommer även avnoteras ifrån börsen.

Annons

Ni kan läsa mer om historien bakom denna nyhet i vår artikel "NetOnNet i blåsväder, snart Siba-ägt?".

Källa (market)
Källa (dagenshandel)

Annons