NetOnNets VD lämnar, efter Sibas övertagande

Anders Halvarsson, som varit skeptisk till Sibas köp av NetOnNet sedan start, meddelar nu att han kommer lämna företaget och posten som VD. Detta efter nästan 12 år i bolaget som han var med och grundade 1999.

När huvudägarna i NetOnNet accepterade Sibas budplikts-bud tidigare i år kände Anders Halvarsson sig tvungen att sälja sina aktier. Anledningen till detta var, enligt våra läsare, att han hade lånat för att köpa sina aktier. Detta kan alltså ha varit anledningen till att han motvilligt accepterade Sibas bud. Han var helt enkelt tvungen att sälja aktierna. Belånade aktier kan även ha varit anledningen till att Anders fann Sibas bud alldeles för lågt.

Annons

Bortsett ifrån själva aktie-biten och det monetära så var Halvarsson även kritisk till att Siba skulle ta över och driva NetOnNet. Efter att affären gått i lås och Anders nu haft en tids betänketid har han bestämt sig för att lämna bolaget. Han kommer dock vara kvar i företaget tills bolagsstämman i september. NetOnNets nuvarande finanschef Karin Sandsjö kommer, tillsvidare, att ta över rollen som VD.

Frågan är vad som kommer hända om fler nyckelpersoner lämnar NetOnNet. Som flera av våra läsare poängterat så beror NetOnNets framväxt, på en starkt konkurrenssatt marknad, till stor del på folket bakom spakarna.

Källa (market)
Källa (dagenshandel)

Relaterade nyheter:
Siba lägger bud på NetOnNet
NetOnNet i blåsväder, snart Siba-ägt?
NetOnNet accepterar Sibas budplikts-bud

Annons