Norska Hemtex-ägaren flyttar lager och kontor till Sverige

Lagerflytten till Borås påverkar resultatet negativt.

Det är rapportsäsong. Och Kid som äger Hemtex sedan 2019 är här med sin Q2-redovisning. Den visar att koncernens intäkter minskade med -0,8 procent till 724 miljoner norska kronor (730), motsvarande 685 miljoner svenska kronor.

Utvecklingen förbättrades under hela kvartalet med en positiv tillväxt i juni. Vi genomförde en framgångsrik lansering av Hemtex i Norge, med två pilotbutiker, och kommer att utöka sortimentet online och i utvalda större Hemtex-butiker, under första kvartalet 2024, skriver Kid.

Annons

EBIT landade på 65,8 miljoner norska kronor, motsvarande 62,2 miljoner svenska kronor. Men den allra största nyheten i rapporten, åtminstone för en svensk publik, är att Kid väljer att styra kosan till Sverige. Under sommaren har ett nytt kombinerat Hemtex-lager och kontor färdigställts i e-handelshubben Viared, utanför Borås.

Det har också lett till ökade utgifter för Kid, vilket påverkat resultatet negativt.

Vi såg en utmanande start på kvartalet med ett minskat antal butiksbesökare. Vi såg också något lägre intäkter jämfört med i fjol. Samtidigt har vi förbättrat vår bruttomarginal. Detta efter en normalisering av våra fraktkostnads- och räntenivåer. Att EBITDA minskade berodde främst på högre hyreskostnader, men också på ökade flyttkostnader till följd av vår flytt till det nya centrallagret i Sverige. Men vi har också haft löne- och prisökningar.

Annons