nShift Emissions Tracker hjälper handlare att minska transportutsläpp och uppfylla rapporteringskraven

Den nya Emissions Tracker från nShift sammanställer pålitlig information om CO2-utsläpp från transporter. Handlare kan visa sitt nettonoll-arbete och uppfylla CSRD.

I takt med att kraven på ökad hållbarhet blir omöjliga att ignorera måste detaljhandeln hitta sätt att minska utsläppen i sina leveranskedjor. Kunderna föredrar alltmer att handla från hållbara återförsäljare – och även myndigheterma tar krafttag mot utsläpp av växthusgaser.

Därför är vi stolta över att lansera nShift Emissions Tracker.

Press från kunder och myndigheter

Hur e-handeln ska bli mer koldioxideffektiv är utan tvekan den mest utmanande frågan i vår bransch. Det har blivit ännu mer akut i takt med att efterfrågan på leveranser och näthandel har ökat exponentiellt under de senaste åren.

EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) som träder i kraft i mitten av 2024 har utformats med just det i åtanke. Den nya förordningen förväntas påverka cirka 50 000 företag som bedriver handel inom EU – och de kommer nu att omfattas av obligatorisk hållbarhetsrapportering.

Konsumenternas inställning är också tydlig. Enligt en undersökning så vill 81 procent av kunderna handla från varumärken som visar att de tar hållbarhet på allvar. Samma undersökning visar dock att så många som 40 procent av konsumenterna inte litar på varumärkenas miljöpåståenden.

För att uppfylla kraven och vinna kundernas förtroende är det därför hög tid att vidta åtgärder nu.

Upptäcka och minska utsläpp från leveranser

nShift Emissions Tracker beräknar de CO2-utsläpp som är förknippade med varje enskild försändelse. Det hjälper e-handlare och återförsäljare med flera kanaler att följa reglerna för hållbarhetsinformation, visa upp sitt miljöarbete för kunderna och se var de själva kan minska utsläpp från transporter och leveranser. 

De får också tydlig och tillförlitlig data som hjälper dem att enkelt skapa detaljerade hållbarhetsrapporter med tydliga förslag på åtgärder. Det förenklar efterlevnaden och sparar tid för CFO:er och andra intressenter som arbetar med årsrapporter. Men Emissions Tracker kan också användas av handlare för att engagera kunderna i sin hållbarhetsberättelse och påskynda sitt eget arbete mot nettonoll-utsläpp.

Fördelar för handlare och lager

nShift Emissions Tracker har utformats för att förenkla processen med utsläppsrapportering. All transportörsdata samlas i ett rapporteringsverktyg och byggs in i en lättanvänd mall. Beräkningar görs på sändningsnivå, vilket gör att handlare kan se detaljerad sändningsdata, sammanställa korrekta rapporter och identifiera hur de snabbt kan minska sina utsläpp.

För kunder som redan använder nShifts lösning för leveranshantering ger Emissions Tracker också tillgång till utsläppsdata för historiska leveranser så att de kan göra jämförelser med tidigare månader och år.

nShift Emissions Tracker ger ännu fler fördelar:

  • Effektivitet – Enkel och snabb rapportering av transportutsläpp genom att klicka på en knapp – och utan behov av ytterligare analys
  • Tillförlitlighet – Utsläppsdata som verksamheten kan lita på, allt samlat på ett ställe i ett standardiserat format
  • Trovärdighet – Trygghet att veta att beräkningarna är korrekta och utan manuella misstag eftersom lösningen använder standardtariffer som utvecklats av Network for Transport Measures (NTM)
  • Noggrannhet – Utsläppsdata beräknas baserat på CO2e (koldioxidekvivalent – ett mer exakt och omfattande mått än enbart CO2)
  • Transparens – Öka kundlojaliteten och varumärkeskännedomen genom att bli pålitlig och transparent när det gäller utsläpp

Enklare hållbarhetsrapportering

nShift Emissions Tracker uppfyller internationellt erkända standarder, inklusive ISO 14083 och Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework.

nShift Emissions Tracker conforms to internationally recognized standards, including ISO 14083 and the Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework.

För mer information om nShift Emission Tracker, klicka här.