Nu är branschöverenskommelsen för fossilfria leveranser klar

"Kostnadsfritt för e-handlare och transportörer".

Grönt val, miljösmart, bra val, hållbar. Det är några av de olika begrepp som idag möter konsumenter när de ska välja leveransalternativ vid onlineköp. Alla dessa val skapar inte bara en oklarhet för konsumenterna. Det har också väckt frustration från branschen, som har saknat en gemensam terminologi kring betydelsen av begreppen. Men nu ska det bli lättare för konsumenter som e-handlar att välja en fossilfri leverans.

För nu finns en gemensam definition kring vad en fossilfri leverans är. Branschöverenskommelsen är tillgänglig för påskrift hos Svensk Handel. Att bli en del av detta samarbete är kostnadsfritt och baseras på ett avtal mellan e-handlare och transportör, för att möjliggöra fossilfria leveranser till konsumenterna.

Annons

Andra miljöbenämningar försvinner

För Svensk Handel är det viktigt att driva på utvecklingen mot mer hållbara e-handelsleveranser. Det stora intresset och uppslutningen när vi utvecklade branschöverenskommelsen gör att vi förväntar oss att det är många handlare och transportörer som skriver på för att gå före och visa vägen för fler fossilfria e-handelstransporter, säger Per Ljungberg, tillträdande Chief Innovation Officer på Svensk Handel.

Branschöverenskommelsen för fossilfria leveranser tydliggör begreppet fossilfri leverans, samt kräver att andra miljömässiga begrepp som används i checkouten tas bort. Ett fåtal undantag görs för certifieringar såsom Svanens kommande märkning för hållbara e-handelstransporter.

För att skapa en mer hållbar e-handel krävs den här sortens samarbeten, där branschen sluter upp tillsammans. Vi är jätteglada över att få möjligheten att jobba med så engagerade handlare och transportörer, säger Josephine Darlington, ansvarig på Aster.

Arbetet har drivits gemensamt av Svensk Digital Handel och ASTER (Alliance for Sustainable E-commerce) tillsammans med handlare och transportörer.

Annons