Trendbrott: Nu ökar matförsäljningen i fysiska butiker

Nu vill fler handla i butik.

Dagligvaruhandelns försäljning ökade med totalt 1,7 procent i juni. Det framgår i Dagligvaruindex, som branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel släppte i morse. Tittar man bara på den fysiska handeln så ökade den med 1,0 procent, vilket innebär ett rejält trendbrott jämfört med de fyra senaste månaderna då all tillväxt skedde i e-handeln.

För första gången sedan i januari ser vi nu återigen en positiv tillväxt i den fysiska butiksförsäljningen, medan all tillväxt under föregående fyra månader har skett på nätet. Kanske ser vi en effekt av att kunder nu i högre grad börjar återgå till de fysiska butikerna igen i takt med att vaccinationsgraden ökar och smittspridningen minskar. Värt att nämna i sammanhanget är att juni månad möter starka jämförelsetal, då försäljningen i juni 2020 ökade med hela 6,4 procent, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, i ett pressmeddelande.

Annons

Men det är fortfarande e-handeln som står för den starkaste tillväxten. Den ökade med 14,7 procent. Allra bäst gick det för den delen av e-handeln som innebär upphämtning i butik. E-handeln stod i juni för 5,4 procent av den totala dagligvaruhandeln.

E-handelsförsäljningen uppvisar fortsatt höga tillväxttal, om än lägre än vad vi sett under det senaste året. E-handelsandelen var lägre i juni än under det senaste halvåret, men är fortfarande högre än jämfört med samma månad föregående år. Under sommarmånaderna sjunker e-handelsandelen generellt i och med att inköpen i mindre utsträckning planeras.

Sett till det andra kvartalet som helhet så ökade e-handeln med livsmedel med 26,9 procent samtidigt som försäljningen i butik minskade med 0,7 procent.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!