Ny eko-lag intar handeln: ”Krångligt formulerad och svårtolkad”

Reglerna ändras till att omfatta alla - nästan.

E-handlare som vill sälja ekologiska varor måste betala för ett särskilt eko-certifikat, trots att de själva inte producerar själva varan. Samma krav gäller för företag som bedriver både fysisk och digital handel, medan företag som endast har fysiska butiker inte behöver ha något sådant certifikat.

Bakgrunden är en dom från EU-domstolen, som slog fast att e-handel inte räknas som direktförsäljning till konsument.

Annons

LÄS ÄVEN: Eko-fällan som drabbar e-handlare: "Helt obegripligt"

Peter Hogeby, grundare och vd på e-handelsföretaget Knäckebröd Online, ser lagen som “obegriplig” och ser dessutom en risk för att den kan leda till att små företag väljer bort att sälja ekologiskt för att slippa kostnaden för certifikatet. Han ställer sig också frågande till vad lagen överhuvudtaget fyller för syfte.

"Positivt att man säkerställer hanteringen"

Ehandel har varit i kontakt med en rad branschaktörer för att få inspel om den gällande lagstiftningen. En av dem är Mathems inköps- och sortimentsdirektör Julia Lindberg. Hon berättar att Mathem använder en certifiering av ControlCert för försäljning och distribution av ekologiska livsmedel.

Hur ser ni på att nätbutiker måste vara ekologiskt certifierade för att få sälja ekologiska produkter? Är det en rimlig ordning med tanke på att producenten ju redan är ekologisk och att kravet inte gäller för fysiska butiker?

På Mathem är nära en fjärdedel av våra sålda dagligvaror ekologiska. Eftersom både e-handel och hållbarhet är framtiden ser vi positivt på att man på olika sätt säkerställer att hanteringen av ekologiska produkter sker på rätt sätt.

Vi får också en kommentar av Magnus Törnblom, presschef på Axfood, som bland annat äger nätbutiken Mat.se.

Att företag som säljer ekologiska varor via e-handel ska vara certifierade för hanteringen är ett lagkrav enligt förordningen för ekologiska livsmedel. Det handlar i grunden om att man som företag ska kunna visa på att produkterna hanteras korrekt genom en spårbarhet som visar på att varorna som säljs också har köpts in som ekologiska. Vår e-handelsverksamhet är eko-certifierad enligt lagstiftningen, och Dagabs huvudkontor är också KRAV-certifierat, skriver Magnus Törnblom i ett mejl till redaktionen.

Han berättar dessutom att lagstiftningen är på väg att ändras. Från och med årsskiftet kommer även fysiska butiker i en del fall att behöva certifiera sig.

Annons

Kontroll av tredje part ens nödvändigt?

Men inte alltid. Enligt Svensk Dagligvaruhandel kommer det nya kravet endast att gälla för de fysiska butiker som säljer ekologiska varor i lösvikt, vilket man i och för sig menar är den stora merparten. För företag som bara har e-handel, eller både e-handel och fysisk handel, blir det dock ingen ändring mot hur det ser ut i dag.

Företag som enbart har fysiska butiker och valt att inte sälja ekologiskt i lösvikt behöver alltså inte anmäla sig till ett certifieringsorgan. De flesta livsmedelsbutiker i Sverige säljer ekologiskt i lösvikt och kommer således att vara anmälda till ett certifieringsorgan efter 1 januari 2022, förklarar Mona Lauermann Orheden, sakkunnig inom livsmedelssäkerhet på Svensk Dagligvaruhandel.

Vi frågade Svensk Dagligvaruhandel hur de ser på lagstiftningen och det faktum att fysisk och digital handel behandlas olika.

Svensk Dagligvaruhandel anser inte att lagstiftningen from 1 januari 2022 är allvarligt konkurrenssnedvridande eftersom de flesta aktörer med enbart fysiska butiker i Sverige säljer ekologiskt i lösvikt och därmed kommer att vara anmälda till certifieringsorgan efter 1 januari 2022. Lagstiftningen är dock krångligt formulerad och svårtolkad, säger Mona Lauermann Orheden, och avslutar:

Det dagligvaruhandeln dock börjat ifrågasätta allt mer är att det ekologiska överhuvudtaget kräver en egen kontroll från tredje part, när den skulle kunnat ingå i den ordinarie offentliga livsmedelskontrollen. Dagens dubbla kontroller skapar onödig administration och ökade kostnader för företagen. Dessutom bör kontrollen fokuseras till producentledet för att efterleva kravet om att vara så riskbaserad som möjligt.

Annons