Ny rapport: Storstadshandeln står inför stentuffa utmaningar

Minskad tillgänglighet och ökad otrygghet ställer allt på sin spets.

Butiksdöd och otrygga stadskärnor är återkommande på tapeten. Och nu visar en ny rapport från Svensk Handel att Göteborgs handel står inför tuffa utmaningar på handelsområdet. Men bekymren gäller troligen för de flesta storstäder.

I dag uppges handeln sysselsätta 110 000 i Västra Götaland, varav 40 000 i Göteborg. Och antalet anställda ökar för varje år i sektorn. Runt 11 procent av de sysselsatta i Göteborg, jobbar inom handeln i dag, som därmed står för en betydande del av stadens skatteintäkter, skriver branschorganisationen.

Annons

Samtidigt byggs det som aldrig förr i staden, och butikerna kan därmed få allt svårare att locka till sig kunder.

Handeln har genom historien alltid anpassat sig efter och välkomnat förändring, men för att förändringen ska leda till något bättre krävs att handeln också blir delaktig i processen. Stora infrastrukturprojekt i staden, såsom Västlänken, riskerar att slå mot tillgängligheten, kommenterar Henrik Ekelund, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Otryggheten ökar

Handelns brottsutsatthet blir samtidigt ett allt större problem i Göteborg, enligt rapporten. Och så ser det även ut i andra svenska storstäder. I värsta fall måste butiker stänga, varnar branschorganisationen. Andelen som känner sig otrygga i sin närmaste stadskärna ökade dessutom från 23 till 27 procent, mellan 2018 och 2021, enligt rapporten.

Vi välkomnar givetvis de initiativ som tas för att förbättra tryggheten i stadskärnan, men vårt budskap är tydligt. Nolltolerans måste råda, kommenterar Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

LÄS ÄVEN: Rapport: Så ska butiksdöden stoppas – ”en valfråga”

Annons