Nya avgiften kan gynna dåliga e-handlare: ”Effektivt”

"Problem kopplade till e-handel".

Det är mycket att göra hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Fjolåret var ett rekordår i antal inkomna ärenden. Totalt tog ARN emot 32 303 ärenden 2023.

De främsta orsakerna till den stora ärendeökningen är problem kopplade till e-handel och olika former av bedrägerier, kommenterar Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

Annons

Antalet inkomna ärenden har ökat med mer än 60 procent de två senaste åren och myndigheten har nu fått hjälp av regeringen. Det har nämligen i riksdagen klubbats en avgift på 150 kronor som måste betalas för att kunna anmäla en e-handlare. Detta meddelar Sweclockers som hänvisar till en rapport från Dagens industri.

Avgiften förväntas leda till att antalet ärenden som är så pass ofullständiga att de måste avvisas minskar. Regeringens skäl är alltså att ARN:s resurser ska användas mer effektivt och att handläggningstiderna ska kortas så att konsumenter får besked snabbare, säger Hanna Björkman, presskontakt på ARN.

Tydligen så avvisas ungefär en tredjedel av alla anmälningar till ARN.

Oftast beror det på att anmälaren inte har lämnat de kompletteringar som behövs för att nämnden ska kunna pröva ärendet, säger Hanna Björkman.

Besluten som ARN kommer fram till följs i sin tur av 79 procent av alla företag.

Publicitet i media i samband med uppföljningen brukar göra att ytterligare cirka 10 procent av besluten följs, säger Marcus Isgren.

Med tanke på att prisbilden ofta är väldigt låg hos mindre seriösa aktörer så kan säkert den nya avgiften innebära att många köp inte är värda att ta vidare. Den nya avgiften på 150 kronor för att få en tvist löst med en nätbutik införs den 1 augusti i år.

Annons
Annons